Funcţii vacante

Inginer programator 

Scopul general al funcţiei:

Definirea, proiectarea, implementarea, crearea, perfecţionarea, întreţinerea şi testarea programelor software. Aptitudinile analitice şi de proiectare cu cunoştinţe adecvate informatic de tehnologie software şi hardware în vederea producerii şi implementării unor soluţii funcţionale care să corespundă cerinţelor predefinite sau unor necesităţi organizaţionale.

 Sarcinile de bază:

Activităţi de adaptare şi/sau de armonizare a soluţiilor hardware, software şi a sistemelor de operare şi ale aplicaţiilor existente sau proiectate la necesităţile reale sau estimate ale întreprinderii, menţinerea bazelor de date la nivel maxim, păstrarea backup-uri pentru date, asigurarea exactităţii şi “curăţenia” datelor păstrate în bazele de date, realizarea rapoartelor statistice, administrarea, monitorizarea, primul nivel de suport tehnic al serviciilor Internet, organizarea şi monitorizarea exercitării atribuţiilor de funcţie proprii cât şi a personalului mediu de specialitate, participarea la ridicarea nivelului de calificare şi instruirii periodice a personalului.

Cerinţe specifice: 

Studii: Superioare, de licenţă sau echivalente în domeniul tehnologiilor informaționale;

Cunoştinţe:

Cunoştinţe de bază în domeniul sistemelor de operare, experienţă de lucru cu SGBD, experienţa in utilizarea limbajelor moderne si a uneltelor de dezvoltare, experienta in lucrul cu limbajul SQL si SQL Server;  Cunoştinţe de bază în domeniul reţelelor de calculatoare, abilitate de a lucra în echipă, de a îndeplini proiectele atribuite în termenele stabilite, abilitate analitică pentru diagnosticarea şi soluţionarea problemelor apărute la nivel hardware & software, cunoaşterea limbii engleze (noţiuni de ordin tehnic); Cunoașterea programului 1C.

Experienţă profesională: vechimea în muncă  2-3 ani în domeniul dat.

Abilităţi: de lucru cu informaţia, planificare, organizare, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, instruire, soluţionare de probleme, comunicare eficientă.

Aptitudini / comportamente: spirit de iniţiativă, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistenţă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Cerinţe generalepentru candidații la funcțiile vacante

a) Să deţină cetăţenia Republicii Moldova  şi domiciliul stabil în Republica Moldova;

b) Să fie cunoscător al limbii  de stat  scris şi vorbit;

c) Să aibă capacitate deplină  de exerciţiu;

d) Să aibă studiile superioare necesare prevăzute pentru funcţia respectivă;

e) Să aibă o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;

Lista documentelor necesare a fi prezentate personal de candidaţii pentru participare la concurs,  care va conţine:

– copia și originalul buletinului de identitate;

– copiile autentificate și/sau originalele diplomelor de studii superioare;

– copia autentificată și/sau originalul carnetului/carnetelor  de muncă;

– copia adeverinţei de recrut sau al livretului militar;

– copia certificatului de căsătorie, în caz dacă numele din diploma de studii nu corespunde cu buletinul dae identitate;

Notă: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. 

Pentru a participa la concurs trimite CV-ul + poza la adresaanticamera@crepor.org

 

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki
Share to Yandex