Asigurarea pacienţilor cu mijloace ajutătoare tehnice

Asigurarea pacienţilor cu mijloace ajutătoare tehnice se efectuează de către CREPOR în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 567 din 26.07.2011 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de asigurare a unor categorii de cetăţeni cu mijloace ajutătoare tehnice.

Mijloacele ajutătoare tehnice, inclusiv încălţămintea ortopedică complicată, specială şi pe proteze, se prescriu şi se eliberează:

 1. în mod gratuit – persoanelor cu dizabilităţi locomotorii (din rîndul invalizilor de gradele I, II şi III, indiferent de cauza invalidităţii; veteranilor muncii şi de război; pensionarilor pentru limită de vîrstă (cu excepţia încălţămintei speciale); copiilor invalizi pînă la vîrsta de 18 ani);
 2. cu reducere a preţului de 50 la sută – persoanelor cu alte dizabilităţi de gradele I şi II; victimelor represiunilor politice;
 3. cu achitare integrală – altor categorii de persoane care nu au fost specificate mai sus.
 4. încălţămintea ortopedică puţin complicată şi încălţămintea profilactică se prescrie şi se eliberează tuturor beneficiarilor contra plată, cu achitarea integrală a preţului acesteia;
 5. mijloacele ajutătoare pentru hernii abdominale (brîuri, centuri, bandaje), ortezele, sistemele ortopedice pentru coloana vertebrală şi pentru membrele superioare şi inferioare, cîrjele şi bastoanele se eliberează contra plată, cu achitarea integrală a preţului acestora, categoriilor de persoane specificate la subpunctele 2) şi 3).

Fotoliile rulante fără motor şi diferite mijloace ajutătoare de mers manipulate cu ambele braţe sînt repartizate gratuit persoanelor cu dizabilităţi, veteranilor muncii şi de război, pensionarilor pentru limită de vîrstă şi copiilor invalizi cu vîrsta de pînă la 18 ani.

Pentru asigurarea cu fotoliu rulant fără motor, secţia/direcţia asistenţă socială şi protecţie a familiei expediază în adresa Centrului următoarele acte:

 1. demersul secţiei/direcţiei;
 2. cererea personală a solicitantului;
 3. concluzia Consiliului medical consultativ al instituţiei medico-sanitare publice de la locul de trai al solicitantului, în care se indică diagnosticul şi recomandările medicale privind modelul fotoliului rulant.

Indicaţiile medicale pentru prescrierea fotoliilor rulante sînt următoarele:

 • amputaţia bilaterală a membrelor inferioare;
 • paralizia persistentă a membrelor inferioare, atît cu caracter atonic, cît şi spastic;
 • deformaţii evidenţiate şi persistente ale membrelor inferioare – contractura cîtorva articulaţii mari sau rigiditatea lor, care fac imposibilă deplasarea de sine stătătoare;
 • imposibilitatea deplasării cu ajutorul protezelor.

Recepţia comenzilor pentru confecţionarea mijloacelor ajutătoare tehnice (protezelor membrelor superioare şi inferioare, încălţămintei ortopedice, ortezelor, corsetelor, bandajelor) se efectuează la policlinica Centrului sau de către echipele medico-tehnice, care se deplasează la locul de trai al beneficiarului.

La întocmirea comenzilor pacienţii prezintă următoarele acte:

 1. îndreptarea medicului specialist de profil;
 2. originalul actului de identitate sau al adeverinţei de naştere, în cazul copiilor;
 3. originalul legitimaţiei de pensionar, de veteran, de invalid;
 4. extrasul din fişa de observaţie clinică (analizele clinice, radiografia, ECG), în cazul bolnavilor primari;
 5. certificatul de la locul de lucru al pacientului, în cazul celor angajaţi în cîmpul muncii.

Modalităţile aferente livrării sau eliberării pot fi:

 • direct beneficiarului;
 • reprezentantului legal al acestuia;
 • felcerului-protezist din cadrul Serviciului;
 • prin intermediul oficiilor poştale.

Articolele protetico-ortopedice şi încălţămintea ortopedică care nu necesită ajustare, cu aprobarea medicului şi consimţămîntul pacientului, pot fi eliberate altei persoane, în temeiul procurii şi buletinului de identitate al pacientului, prin intermediul felcerilor-protezişti din teritoriu sau se expediază prin intermediul oficiilor poştale.

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki
Share to Yandex