Colaborare şi parteneri

  • Colaborare moldo-franceză în domeniul ortezării copiilor cu necesităţi speciale.

În incinta Centrului Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare s-a desfășurat un curs de instruire și perfecționare cu denumirea „Atelier de lucru privind reeducarea copiilor cu handicap”. Atelierul a fost organizat în comun cu Asociația obștească „AJUTOR COPIILOR” și cu participarea specialiștilor din Franţa în domeniul reabilitării şi ortezării copiilor cu necesităţi speciale.  Ca rezultat al colaborării cu specialiştii francezi a fost confecţionat un articol de tip nou pentru CREPOR, și anume: ortez lombo-sacral. În total au fost  confecţionate 2 orteze  lombo-sacrale, din contul unui grant acordat Asociaţiei obşteşti „Ajutor Copiilor”.

Pentru anul 2016 se prevede colaborarea de mai departe cu Asociaţia obștească „AJUTOR COPIILOR”, care va evalua necesităţile copiilor cu dizabilităţi  locomotorii pentru care este necesară  confecţionarea  acestor  articole după tehnologie franceză.

Colaborare1 Colaborare2

 

 

  • Implimentarea în practică a noilor metode de tratament prin utilizarea preparatului BioR şi a derivatelor sale.

Pe parcursul ultimilor cinci ani, CREPOR în colaborarae cu Institutul de Microbiologie şi Biotehnologii al Academiei de Ştiinţe din Republica Moldova implimentează noi metode de tratament a veteranilor conflictelor militare, prin utilizarea preparatului BioR şi a derivatelor lui în cazul afecţiunilor de diverse etiologii ale aparatului locomotor, diabetului zaharat – tip II, afecţiunilor tractului gastro – intestinal, inclusiv şi hepatitele cronice, anemii ferodificitare şi patologii stomatologice.

Preparatul BioR se obţine prin tehnologii originale de sinteză orientată, extragere succesivă, fracţionare şi purificare a principiilor bioactive din biomasa algei cianofite Spirulina platensis Geitl.

Este un preparat cu spectru larg de acţiune: citoprotector, regenerant, antiinflamator, hipolipemiant, antiaterogen, hepatoprotector, imunomodulator şi antivirotic.

Urmează de menţionat că în anul 2009, preparatul ImmunoBioR, creat cu participarea nemijlocită al colaboratorilor Centrului, a fost premiat cu medalia de argint la Salonul internaţional de invenţii de la Geneva.

home-image home-image
  • Desfăşurarea cercetărilor ştiinţifico – practice în domeniul confecţionării încălţămintei ortopedice.

Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie şi Reabilitare în colaborare cu Catedra Modelarea şi Tehnologia Confecţiilor din Piele şi Înlocuitori a Universităţii Tehnice din Republica Moldova au elaborat şi implimentează în practică un proiect de cercetare ştiinţifico – practică în domeniul confecţionării încălţămintei ortopedice.

Astfel, conlucrîndu-se cu cercetătorii instituţiei menţionate au fost concepute şi proiectate 73 de modele noi de încălţăminte ortopedică destinată profilaxiei unor patologii fregvent întîlnite ale picioarelor.

 

home-image home-image

  • Modernizarea procesului de producţie şi perfecţionarea continuă a cadrelor – scopuri primordiale ale activităţii CREPOR.

În secţiile de producţie ale CREPOR permanent sunt efectuate lucrări de modernizare a procesului de producţiei, ceia ce contribuie la ridicarea nivelului calităţii articolelor confecţionate şi serviciilor prestate populaţiei.

Din anul 1983 specialiştii Centrului au început să confecţioneze un tip nou de proteze modulare din semifabricate de producţie germană („Otto Bock”).

Începînd cu anul 2004, CREPOR în colaborare cu SA „Introscop”, în premieră pentru Republica Moldova, au organizat producţia a peste 45 denumiri de semifabricate necesare pentru confecţionarea protezelor şi a articolelor de bandaj. Aceasta a avut efecte pozitive în vederea micşorării termenelor de fabricare a articolelor protetico – ortopedice, scăderii costurilor şi ridicarea calităţii lor.

În 2009 au fost însuşite tehnologii noi ale procesului de producţie a articolelor protetico – ortopedice prin utilizarea semifabricatelor care funcţionează în baza principiilor hidraulice.

Concomitent cu dezvoltarea tehnologică s-au extins şi relaţiile ştiinţifico-practice ale Centrului. Astfel, anual se petrec seminare şi cursuri de perfecţionare a colaboratorilor cu atragerea specialiştilor de la cele mai performante companii de profil din Europa (Olanda, Germania, Federaţia Rusă, Ucraina, România etc.).

  • Perfecţionarea colaboratorilor CREPOR în cadrul companiei „Otto Bock”, Germania:

home-image home-image

home-image home-image

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki
Share to Yandex