Prezentare

Instituția publică „Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie şi Reabilitare” a fost înregistrată în Registrul de Stat al Întreprinderilor la data de 31.12.1992, cu numărul 1003600032782, avînd sediul în mun. Chişinău, str. Romană, nr. 1.

   Instituția publică ”Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare” a fost întemeiată în baza Uzinei de Proteze a Ministerului Asigurări Sociale a RSSM în anul 1945. Colectivul uzinei constituia 44 de colaboratori, iar primirea pacienților se efectua de tehnicieni proteziști, absolvenți ai Colegiului Industrial Ortopedic din or. Leningrad.

   În anul 1975 a fost fondată Întreprinderea Republicană de Protezare și Ortopedie, subordonată Ministerului Asigurări Sociale a RSSM și includea Staționarul de protezare primară, complicată și atipică cu 20 de paturi.

   În conformitate cu Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.87 din 31 ianuarie 2002 cu privire la extinderea funcțiilor și eficientizarea activității Centrului Republican Experimental Protezare, Ortopedie şi Reabilitare, Staţionarul de protezare primară, complicată și atipică, finanțat de la bugetul de stat, s-a comasat cu Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie şi Reabilitare în scopul constituirii unui complex tehnico-medical unic. Unitatea nou-înființată a fost denumită Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie şi Reabilitare (CREPOR), căruia i s-au atribuit noi funcţii de consultare, tratament şi reabilitare a participanţilor la război, precum şi a persoanelor cu afecţiuni şi maladii ale aparatului locomotor.
   Prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.22 din 18.01.2019, Întreprinderea de Stat „Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare” s-a reorganizatat, prin transformare în Instituția publică „Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare” (CREPOR), calitatea de fondator fiind exercitată de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale.


   În prezent, CREPOR are misiunea de a coordona și organiza activitățile orientate spre asigurarea
implementării politicilor publice în următoarele domenii:

– consultarea, reabilitarea medicală, reabilitarea profesională;
– confecționarea și asigurarea cu mijloace ajutătoare tehnice;
– modernizarea serviciilor prestate și a mijloacelor ajutătoare tehnice confecționate.

Organele de conducere ale Instituției sunt:

1) Consiliul Instituției – organul colegial superior al Instituției, care conduce şi supraveghează funcţionarea acesteia şi adoptă decizii;
2) Directorul – organ executiv.

 

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki
Share to Yandex