Prezentare

home-image

Instituția publică „Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie şi Reabilitare” a fost înregistrată în Registrul de Stat al Întreprinderilor la data de 31.12.1992, cu numărul 1003600032782, avînd sediul în mun. Chişinău, str. Romană, nr. 1.

IP CREPOR  reprezintă o întreprindere autogestionară, aflată în subordinea Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, potrivit Hotărîrii Guvernului nr. 691 din 17.11.2009 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia.

Actualul complex medical-tehnic a fost creat în baza Uzinei de protezare, înfiinţată în anul 1945, pentru diminuarea consecinţelor celui de al II-lea război mondial, cu un efectiv de 44 colaboratori, dar fără nici un medic specialist la acea dată.

Între anii 1970-1990, Centrul a fost considerat ca una dintre cele mai avansate instituţii de profil din fosta URSS.

În anul 2002, Guvernul  a adoptat Hotărîrea nr. 87 „Cu privire la extinderea funcţiilor şi eficientizarea activităţii Centrului Republican Experimental Protezare, Ortopedie şi Reabilitare”, care a determinat structura şi atribuţiile Centrului, extinzîndu-i considerabil funcţiile. Astfel, IP CREPOR i s-au atribuit misiunile de consultare, tratament şi reabilitare a persoanelor cu dizabilități şi veteranilor de război, precum şi persoanelor cu afecţiuni şi maladii ale aparatului locomotor.

Actualmente, CREPOR constituie un complex medical şi de producere, unical în Republica Moldova, care are două sarcini principale:

– Asigurarea populaţiei Republicii Moldova cu mijloace ajutătoare tehnice (proteze, orteze, corsete, bandaje, încălțăminte ortopedică etc.);

– Acordarea asistenţei medicale recuperatorii persoanelor cu dizabilități, veteranilor de război şi persoanelor cu afecţiuni ale aparatului locomotor prin metode de consultare, tratament şi reabilitare, în scopul menţinerii sănătăţii lor.

Astfel, putem menţiona că individualitatea şi unicitatea Centrului se remarcă prin acordarea asistenţei medicale recuperatorii unui număr de cca. 50 mii pacienţi şi prin asigurarea lor cu mijloace ajutătoare tehnice.

Acordarea ajutorului protetico-ortopedic se efectuează de către CREPOR conform Regulamentului cu privire la modul de asigurare a unor categorii de cetățeni cu mijloace ajutătoare tehnice, aprobat prin HG nr. 567 din 26.06.2011. La rîndul său, prestarea serviciilor de reabilitare medicală persoanelor cu dizabilități și veteranilor de război, se efectuează potrivit Regulamentului privind prestarea serviciilor de reabilitare medicală în cadrul CREPOR, aprobat prin Ordinul MMPSF nr. 38 din 05.03.2013.

Pentru deservirea pacienţilor, în cadrul întreprinderii îşi desfăşoară activitatea 300 colaboratori, care împreună alcătuiesc o echipă cu adevărat profesionistă.

În incinta CREPOR funcționează Policlinica, avînd o capacitate de 300 vizite pe zi, cu medici specialiști de înaltă calificare (urolog, chirurg, ORL, oftalmolog, dermatovenerolog, neurolog, radiolog, ecografist etc), fiind dotată cu un cabinet de diagnostică funcțională (electrocardiografie, electroencefalografie), birou de imagistică (aparat Roentgen digital, ultrasonografie, doplerografie), laborator clinic.

De asemenea, funcționează Staționarul de 125 paturi, unde se prestează serviciile de reabilitare medicală, fiind înzestrat cu saloane de 1-2 persoane, dotate cu blocuri sanitar-igienice separate, alimentate cu apă caldă și rece continuă.

Teritoriul Centrului este amenajat cu două scuaruri, cu copaci și flori decorative, sunt amplasate bănci, mese de joc, un foișor pentru agrement și odihna pacienților. Secțiile de staționar dispun de holuri spațioase dotate cu mobilă moale de piele și televizoare.

Infrastructura serviciului de reabilitare medicală și medicină fizică a tratamentului pacienților cu maladii ale aparatului locomotor, include practic toate mijloacele de tratament cu factori fizici performanți, naturali și kinetici, care în ansamblu formează baza terapiei de recuperare funcțională. În cadrul CREPOR se prestează servicii medicale de tratament balneoterapeutic, fizioterapeutic, kinetoterapeutic, termoterapeutic, ionoterapie, saunaterapie, tracție subacvatică în piscină etc.

CREPOR  are încheiate acorduri de colaborare cu diverse instituţii de profil din ţări precum Germania, România, Rusia, Ucraina, Olanda, Franța, SUA, Belorusia cu scopul de a creşte în permanenţă profesionalizmul colaboratorilor săi, calitatea articolelor confecţionate, precum şi eficienţa serviciilor prestate. Totodată, CREPOR este deschis spre efectuarea schimbului de experienţă şi cu alte instituţii, pentru implementarea celor mai moderne şi noi tehnologii.

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki
Share to Yandex