Infirmieră

Scopul general al funcției:

Întreținerea și menținerea curățeniei în secție cu respectarea normelor igienico-sanitare.

Sarcinile de bază:

  1. Efectuarea tipurilor de curățenie: preventivă, curentă, definitivă, odată în 7 zile – curățenie generală.
  2. Asigură curățenia, dezinfecția și păstrarea recipientelor utilizate în locurile și condițiile stabilite (în secție);

 

  1. Îndeplinește toate indicațiile asistentului medical superior, privind întreținerea curățenia, dezinfecția și dezinsecția.

 

  1. Respectă regimul sanitaro-epidemiologic (folosirea corectă a soluțiilor dezinfectante și inventarului tehnic).
  2. Urmărește utilizarea rațională a resurselor.
  3. Respectă etica și deontologia medicală
  4. Informează sora economă despre toate defectele intervenite în sistemul de încălzire, alimentație cu apă, canalizare, reţele electrice, etc.
  5. Evacuază deșeurile menajere.

Studii: medii;

Experiență profesională:  Vechimea în muncă 1-2 ani.

Cerinţe generale: pentru candidații la funcțiile vacante

a) Să deţină cetăţenia Republicii Moldova  şi domiciliul stabil în Republica Moldova;

b) Să fie cunoscător al limbii  de stat  scris şi vorbit;

c) Să aibă capacitate deplină  de exerciţiu;

d) Să aibă studiile necesare prevăzute pentru funcţia respectivă;

e) Să aibă o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează, conform

certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată.

Lista documentelor necesare a fi prezentate personal de candidaţii pentru participare, 

 care va conţine:

– copia și originalul buletinului de identitate;

– copia și originalul carnetului/carnetelor  de muncă;

– 2 foto 3 x 4.

Notă: Copiile documentelor nominalizate se prezintă împreună cu

documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora.

Telefon de contact: 022-263077

 

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki
Share to Yandex