Îngrijitor încăperi de producție și de serviciu

Scopul general al funcției:

Întreținerea și menținerea curățeniei în secție și alte sectoare, cu respectarea normelor igienico-sanitare.

Sarcinile de bază:

– Șterge praful și spală podelele, tavanul,  pereții, ferestrele, ușile, scările secției.

– Curăţă şi dezinfectează veceurile și alte locuri de uz comun.

– Pregăteşte diferite soluții de spălat și de dezinfectare a încăperilor.

– Repartizează urnele de gunoi, le spală, le dezinfectează.

 

Studii: medii;

Experiență profesională:  Vechimea în muncă 1-2 ani.

Atitudini/comportamente: Responsabilitate față de îndeplinirea obligațiunilor de funcție, respect față de colegi.

Cerinţe generale: pentru candidații la funcțiile vacante

a) Să deţină cetăţenia Republicii Moldova  şi domiciliul stabil în Republica Moldova;

b) Să fie cunoscător al limbii  de stat  scris şi vorbit;

c) Să aibă capacitate deplină  de exerciţiu;

d) Să aibă studiile necesare prevăzute pentru funcţia respectivă;

e) Să aibă o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată.

Lista documentelor necesare a fi prezentate personal de candidaţii pentru participare,  care va conţine:

– copia și originalul buletinului de identitate;

– copia și originalul carnetului/carnetelor  de muncă;

– 2 foto 3 x 4.

Notă: Copiile documentelor nominalizate se prezintă împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora.

Telefon de contact: 022-263077

 

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki
Share to Yandex