Bufetieră

Scopul general al funcției:

 Primirea produselor alimentare și distribuirea meselor dietice în strictă corespundere cu regimul dietic prescris de medic.

  1. Participă activ în procesul de alimentare a pacienților ;
  2. Asigură respectarea normelor sanitaro-epidemice în sufrageria secției;
  3. Respectă strict normele de distribuire a meselor în alimentația pacienților, conform standardelor de alimentație;
  4. Duce responsabilitate personală pentru păstrarea bunurilor materiale din sufrageria secției;
  5. 5. Respectă etica și deontologia medicală;

Studii: Medii, medii speciale;

Experiență profesională:  Vechimea în muncă 1-2 ani.

Cerinţe generale: pentru candidații la funcțiile vacante

a) Să deţină cetăţenia Republicii Moldova  şi domiciliul stabil în Republica Moldova;

b) Să fie cunoscător al limbii  de stat  scris şi vorbit;

c) Să aibă capacitate deplină  de exerciţiu;

d) Să aibă studiile necesare prevăzute pentru funcţia respectivă;

e) Să aibă o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează, conform

certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată.

Lista documentelor necesare a fi prezentate personal de candidaţii pentru participare, 

 care va conţine:

– copia și originalul buletinului de identitate;

– copia și originalul carnetului/carnetelor  de muncă;

– 2 foto 3 x 4.

Notă: Copiile documentelor nominalizate se prezintă împreună cu

documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora.

Telefon de contact: 022-263077

 

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki
Share to Yandex