Modelier constructor

Modelier constructor, secția confecționare încălțăminte ortopedică, Departamentul tehnică ortopedică, confecționare și asigurare cu mijloace ajutătoare  tehnice.

 

Scopul general al funcției:  Modelarea încălțămintei cu însușirea tehnologiei progresiste

Sarcinile de bază:

  • Modelarea și confecționarea cu prezentarea spre aprobare la comisia medico-tehnică a modelelor noi de încălțăminte ortopedică și colaborarea cu medicul ortoped protezist.

 

Cerințe specifice:

Studii: Superioare de specialitate (prelucrare, confecționarea și modelarea articolelor din piele).

Cunoștințe: 

  • Metode de bază de construire și croire, metode actuale de modelare;
  • Tehnologii de modelare;
  • Destinațiile și caracteristica materialelor folosite;
  • Trăsături caracteristice în alegerea modelelor pentru diferite vîrste ale clienților;
  • Metodele de înlăturare a defectelor, care pot apărea pe parcursul confecționării încălțămintei ortopedice.

 

Experiență profesională:  vechimea în muncă – nu mai puțin de 3 ani.

Atitudini/comportamente

Respect față de colegi; stabilitate emoțională, receptivitate la idei    noi, obiectivitate, loialitate, tendințe către dezvoltare profesională continuă.

Cerinţe generale: pentru candidații la funcțiile vacante

a) Să deţină cetăţenia Republicii Moldova  şi domiciliul stabil în Republica Moldova;

b) Să fie cunoscător al limbii  de stat  scris şi vorbit;

c) Să aibă capacitate deplină  de exerciţiu;

d) Să aibă studiile necesare prevăzute pentru funcţia respectivă;

e) Să aibă o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată.

Lista documentelor necesare a fi prezentate personal de candidaţii pentru participare,  care va conţine:

– copia și originalul buletinului de identitate;

– copiile și originalele diplomelor de studii;

– copia și originalul carnetului/carnetelor  de muncă;

– copia adeverinţei de recrut sau al livretului militar;

– copia certificatului de căsătorie, în caz dacă numele din diploma de studii nu corespunde cu buletinul de identitate;

–          2 foto 3 x 4.

Notă: Copiile documentelor nominalizate se prezintă împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora.

 

Telefon de contact: 022-263077

 

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki
Share to Yandex