Anunț de selectare a companiei de proiectare

ANUNȚ DE INTENȚIE

În scopul amenajării unui nou staționar pentru reabilitarea medicală a veteranilor de război, cu o capacitate de 30 paturi, Instituția publică „Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare” (IP CREPOR) urmează să identifice un proiectant al lucrărilor de reparație capitală a etajului III, blocul M, la obiectivul: IP CREPOR, situat pe adresa mun. Chișinău, str. Romană, 1.

Fazele de proiect:

– Proiectarea reparației capitale a etajului III, blocul M, la obiectivul: IP CREPOR, situat pe adresa mun. Chișinău, str. Romană, 1 (suprafața încăperilor 655 m2).
– Elaborarea proiectului de execuție structurat pe capitole și etape.
– Coordonarea proiectului cu instituțiile de resort și agenții economici specializați care au funcții de control.

Conținutul-cadru al documentației de proiect (capitolele proiectului):
– Schița de proiect.
– Soluții tehnice.
– Rețele interioare de electricitate, internet, TV.
– Rețele interioare de alimentare cu apă și canalizare.
– Rețele interioare de încălzire și ventilare.
– Rețele de semnalizare şi depistare a incendiului.
– Devize F7, F3, F5, F1 (inclusiv în format electronic).
– Memoriul explicativ.
– Raportul unic de verificare a documentației de proiect și deviz.

Compania de proiectare va fi responsabilă pentru realizarea următoarelor sarcini:
– Executarea lucrărilor de măsurare.
– Elaborarea documentației de proiect și deviz.
– Coordonarea și aprobarea proiectului cu autoritățile de resort.
– Darea spre verificare a documentației de proiect și deviz.
– Multiplicarea documentației de proiect în trei exemplare.
– Alte lucrări necesare pentru implementarea cu succes a proiectului.

Mențiuni:
– Lucrările de construcție vor fi supravegheate de autorul proiectului.
– Documentația de proiect se va prezenta în 3 (trei) exemplare în limba română, inclusiv în format electronic.

Referitor la disponibilitatea Dumneavoastră pentru desfășurarea lucrărilor de proiectare prenotate, precum și condițiile de realizare, rugăm să fim informați la adresa: mun. Chișinău, str. Romană, 1; tel. 022263001; fax: 022229927; email: anticamera@crepor.org.

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki
Share to Yandex