lacatus reparator la instalatiile tehnologice

Lăcătuș reparator la instalațiile tehnologice

Scopul general al funcției:
Asigură deservirea calitativă și operativă a utilajului tehnologic de producere.

Sarcinile de bază:
• Efectuează lucrări de ajustare și reparare capitală a utilajului tehnologic, conform planului reviziilor periodice și reparații capitale;
• Analizează cazurile de ieșire din funcție a utilajului din sectorul încredințat, stabilește cauza, care generat deteriorarea lor;
• Utilizează echipamentul individual de protecție și mijloacele de protecție;
• Întreține echipamentul individual de protecție în condiții perfecte de siguranță prin păstrare, curățare și verificarea corespunzătoare;
• I-a măsuri în limita competenții sale și comunică șefului de sector în caz de constatare a unor abateri de la prevederile instrucțiunilor tehnice interne ale fișelor tehnologice etc., precum și a unor defecte în instalațiile și în utilajul tehnologic, care ar putea pune în pericol securitatea oamenilor.

Cerințe specifice: Studii: medii profesionale.
Cunoștințe:
– Normele tehnice în vigoare.

Experiență profesională: Vechimea în muncă 3 – 5 ani.

Atitudini/comportamente: Responsabilitate, respect față de oameni, tendință spre dezvoltare profesională continuă.
Cerinţe generale: pentru candidații la funcțiile vacante
a) Să deţină cetăţenia Republicii Moldova şi domiciliul stabil în Republica Moldova;
b) Să fie cunoscător al limbii de stat scris şi vorbit;
c) Să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) Să aibă studiile necesare prevăzute pentru funcţia respectivă;
e) Să aibă o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată.
Lista documentelor necesare a fi prezentate personal de candidaţii pentru participare, care va conţine:
– copia și originalul buletinului de identitate;
– copiile și originalele diplomelor de studii;
– copia și originalul carnetului/carnetelor de muncă;
– copia adeverinţei de recrut sau al livretului militar;
– copia certificatului de căsătorie, în caz dacă numele din diploma de studii nu corespunde cu buletinul de identitate;
– 2 foto 3 x 4.
Notă: Copiile documentelor nominalizate se prezintă împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora.
Telefon de contact: 022-263077

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki
Share to Yandex