Cusator art. de curelarie

Cusător articole de curelărie și harnașamente

Scopul general al funcției:
Confecționarea articolelor protetico – ortopedice.

Sarcinile de bază:
• Îndeplinește lucrările de confecționare a articolelor, conform datelor menționate în fișa de comandă individuală a pacientului;
• Informează în termen referitor la completarea incorectă a fișei de comandă individuală și perfectările efectuate după măsurarea articolelor;
• Respectă toate prescripțiile tehnice și medicale la confecționarea articolelor;
• Ridică nivelul de calificare;
• Însușește tehnologii și metode noi de confecționare.

Cerințe specifice: Studii: Medii profesionale sau medii generale.
Cunoștințe:
– Metode de îndeplinire a operațiunilor de coasere;
– Tipuri de tigele, materiale și caracteristica lor, construcția utilajului de care se folosește;
– De a coase partea de față cu căptușeală, de a întări capse, nituri de tip-holnitene;
Materiale metodice și normative privind procesele de tehnologie.

Experiență profesională:

Atitudini/comportamente: Responsabilitate, respect față de oameni, tendință spre dezvoltare profesională continuă.
Cerinţe generale: pentru candidații la funcțiile vacante
a) Să deţină cetăţenia Republicii Moldova şi domiciliul stabil în Republica Moldova;
b) Să fie cunoscător al limbii de stat scris şi vorbit;
c) Să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) Să aibă studiile necesare prevăzute pentru funcţia respectivă;
e) Să aibă o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată.
Lista documentelor necesare a fi prezentate personal de candidaţii pentru participare, care va conţine:
– copia și originalul buletinului de identitate;
– copiile și originalele diplomelor de studii;
– copia și originalul carnetului/carnetelor de muncă;
– copia adeverinţei de recrut sau al livretului militar;
– copia certificatului de căsătorie, în caz dacă numele din diploma de studii nu corespunde cu buletinul de identitate;
– 2 foto 3 x 4.
Notă: Copiile documentelor nominalizate se prezintă împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora.
Telefon de contact: 022-263077

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki
Share to Yandex