Maistru controlor

Maistru controlor

 

Scopul general al funcției:

Asigură controlul calității producției finite, materiei prime, materialelor, semifabricatelor și pieselor de completare, respectarea tehnologiei la postul de muncă.

 

Sarcinile de bază:

  • Controlul calității producției confecționată și reparată la CREPOR; preîntâmpinarea fabricării producției, care nu corespunde standardelor și condițiilor tehnice;
  • Controlul intrării materiei prime și materialelor, semifabricatelor, pieselor și instrumentelor, recepționate de CREPOR și destinate producției de bază, controlul corespunderii acestora revendicărilor stabilite la transmiterea lor de la depozit în producție, controlul de recepționare a producției finite, precum și efectuarea altor operații de control, prevăzute de procesul tehnologic;
  • Efectuarea verificării, calității producției finite, materiei prime, materialelor, semifabricatelor, pieselor de completare, calității executării operațiilor tehnologice la fiecare proces;
  • Verificarea corespunderii operațiilor de producție, cerințelor tehnice, hărților și altor documentații tehnologice;
  • Participă la proiectarea și confecționarea noilor mostre de producție și ale celor modernizate.

 

Cerințe specifice: Studii: Superioare sau medii cu specializarea industrial-economică.

Cunoștințe:

  • Legislația în domeniu;

Instrucțiuni de serviciu și alte acte normative.

Experiență profesională:  Experiență în domeniu cel puțin 3 ani.

 

Atitudini/comportamente: Responsabilitate, respect față de oameni, tendință spre dezvoltare profesională continuă.

Cerinţe generale: pentru candidații la funcțiile vacante

a) Să deţină cetăţenia Republicii Moldova  şi domiciliul stabil în Republica Moldova;

b) Să fie cunoscător al limbii  de stat  scris şi vorbit;

c) Să aibă capacitate deplină  de exerciţiu;

d) Să aibă studiile necesare prevăzute pentru funcţia respectivă;

e) Să aibă o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată.

Lista documentelor necesare a fi prezentate personal de candidaţii pentru participare,  care va conţine:

– copia și originalul buletinului de identitate;

– copiile și originalele diplomelor de studii;

– copia și originalul carnetului/carnetelor  de muncă;

– copia adeverinţei de recrut sau al livretului militar;

– copia certificatului de căsătorie, în caz dacă numele din diploma de studii nu corespunde cu buletinul de identitate;

– 2 foto 3 x 4.

Notă: Copiile documentelor nominalizate se prezintă împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora.

Telefon de contact: 022-263077

 

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki
Share to Yandex