Asistent medical

Asistent medical

 

Scopul general al funcției:

Efectuarea activității de serviciu în deservirea pacienților bazându-se în acțiunile sale pe cunoștințe profesionale prin promovarea modului sănătos de viață.

 

Sarcinile de bază:

  • Execută obligațiunile ce decurg din normele și reglementările legale, din    prevederile normelor cu caracter profesional;
  • Dă dovadă cunoașterii eticii și deontologiei medicale;
  • Supraveghează starea pacientului în timpul efectuării procedurii, lucrul aparatajului, indicii instrumentelor de măsurare, ceasornicului de semnalizare;
  • Studiază materialele de specialitate, actele normative;
  • Asigură respectarea normelor sanitaro – epidemiologice;
  • Respectă reglementările privind prevenirea, controlul și combaterea infecțiilor nosocomiale, a condițiilor igienico-sanitare, a circuitelor sanitare din secție conform ordinelor în vigoare;
  • Prezintă rapoarte lunare, anuale privind activitatea de bază în secție;
  • Cunoaște și respectă confidențialitatea informațiilor referitoare la datele personale ale angajaților, drepturilor pacientului, precum și normele de aplicare a legii pentru toate cazurile sociale, respectă demnitatea și intimitatea pacienților;

 

Cerințe specifice: Studii: medii speciale, perfecționare, categoria de calificare.

Cunoștințe:  Nivel înalt de cunoștințe, cunoașterea ordinelor și Instrucțiunilor în vigoare, posedarea limbii de stat.

Experiență profesională:  Vechimea în muncă 1-2 ani ani.

Atitudini/comportamente: Responsabilitate față de îndeplinirea obligațiunilor de funcție, respect față de pacienți și colegi, obiectivitate, loialitate, receptivitate la idei noi.

Cerinţe generale: pentru candidații la funcțiile vacante

a) Să deţină cetăţenia Republicii Moldova  şi domiciliul stabil în Republica Moldova;

b) Să fie cunoscător al limbii  de stat  scris şi vorbit;

c) Să aibă capacitate deplină  de exerciţiu;

d) Să aibă studiile necesare prevăzute pentru funcţia respectivă;

e) Să aibă o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată.

Lista documentelor necesare a fi prezentate personal de candidaţii pentru participare,  care va conţine:

– copia și originalul buletinului de identitate;

– copiile și originalele diplomelor de studii;

– copia și originalul carnetului/carnetelor  de muncă;

– copia adeverinţei de recrut sau al livretului militar;

– copia certificatului de căsătorie, în caz dacă numele din diploma de studii nu corespunde cu buletinul de identitate;

– 2 foto 3 x 4.

Notă: Copiile documentelor nominalizate se prezintă împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora.

Telefon de contact: 022-263077

 

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki
Share to Yandex