ANUNŢ privind organizarea concursului privind selectarea reprezentantului societății civile în Consiliul Instituției publice „Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare”

A N U N Ţ

privind organizarea concursului privind selectarea reprezentantului societății civile în Consiliul Instituției publice „Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare”

 

Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale (MD 2009, Chişinău, str. Vasile Alecsandri, 2) anunţă concurs privind selectarea reprezentantului societății civile în Consiliul Instituției publice „Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare”,

Cerinţele postului:

  1. a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
  2. b) are capacitate de exercițiu;
  3. c) cunoaşte limba de stat;
  4. d) este membru a unei ONG înregistrat în condițiile legii, care promovează drepturile persoanelor cu dizabilități locomotorii sau a veteranilor de război;
  5. e) nu se află în conflict de interese cu angajații Instituției publice „Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare”
  6. f) are o reputaţie ireproșabilă;

La înscrierea pentru concurs, candidaţii vor depune un dosar, care include următoarele acte:

1)     cererea pentru participare la concurs;

2)      curriculum vitae (CV) model Europass;

3)      copia buletinului de identitate;

4)      copia actelor de studii;

5)      scrisoarea de intentie;

6)      scrisoarea de recomandare a organizației al cărui membru este;

7)      copia certificatului de membru al ONG;

8)      declarația pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale;

9)      acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal;

10)  declaratia pe propria raspundere privind interesele personale în raport angajații Instituției publice „Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare” (conform modelului);

Copiile documentelor prezentate sînt autentificate notarial sau se prezintă împreună cu documentele originale, pentru a confirma veridicitatea lor.

Dosarele pot fi depuse la Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, bir. 111, în termen de 15 zile lucrătoare de la data publicării, inclusiv, între orele 800-1700, cu excepţia zilelor de sîmbătă şi duminică.

Persoana responsabilă de recepţionarea dosarelor şi furnizarea informaţiilor suplimentare referitor la organizarea concursului – dna Victoria Olaru, șef Serviciu resurse umane tel. 0 (22) 26-88-02, victoria.olaru@msmps.gov.md

Termenul limită de depunere – 07 noiembrie 2019

 

Regulamentul privind selectarea reprezentantului societății civile în Consiliul Instituției publice Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare (se anexează).

Regulamentul privind selectarea reprezentantului societății civile în Consiliul Instituției publice Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki
Share to Yandex