Medic ecografist

Scopul general al funcției:

Efectuiază examinări ecografice în baza competenței în ecografie/doplerografie și înscrie rezultatul examinării în extrasul tipizat al unității.

 

 

Sarcinile de bază:

  • Asigură investigațiile ultrasonografice beneficiarilor centrului Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare;
  • Repartizează timpul pentru consultații;
  • Participă la ședințele din secție și unitate;
  • Prezintă rapoarte săptămînale, lunare, trimestriale și anuale privind activitatea sa;
  • Studiază materialele periodice de specialitate, actele normative și perfecționează sistematic nivelul profesional.

 

Cerințe specifice: Studii: medicale superioare, calificarea – medicina generală, specializarea – ecografie, doplerografie.

 

Cunoștințe:  Categorie de calificare în ecografie, doplerografie.

 

Experiență profesională:  Vechimea în muncă 3-5 ani.

 

Atitudini/comportamente: Responsabilitate față de îndeplinirea obligațiunilor de funcție, respect față de pacienți și colegi, obiectivitate, loialitate, receptivitate la idei noi, tendință spre dezvoltare profesională continuă.

Cerinţe generale: pentru candidații la funcția vacantă

a) Să deţină cetăţenia Republicii Moldova  şi domiciliul stabil în Republica Moldova;

b) Să fie cunoscător al limbii  de stat  scris şi vorbit;

c) Să aibă capacitate deplină  de exerciţiu;

d) Să aibă studiile necesare prevăzute pentru funcţia respective, specializări, perfecționări, categorie de calificare;

e) Să aibă o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată.

Lista documentelor necesare a fi prezentate personal de candidaţii pentru participare,  care va conţine:

– copia și originalul buletinului de identitate;

– copiile și originalele diplomelor de studii;

– copia și originalul certificatului de perfecționare profesională continua în domeniul medicinii;

– copia și originalul certificatului de calificare profesională;

– copia adeverinţei de recrut sau al livretului militar;

–copia certificatului de căsătorie, în caz dacă numele din diploma de studii nu corespunde cu buletinul de identitate;

– 2 foto 3 x 4.

Notă: Copiile documentelor nominalizate se prezintă împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora.

Telefon de contact: 022-263077

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki
Share to Yandex