Maseur, secția Reabilitare Medicală și Medicină Fizică

Scopul general al funcției:

Efectuarea activității de serviciu în deservirea pacienților, bazîndu-se pe acțiunile sale, pe cunoștințe profesionale, prin promovarea modului sănătos de viață.

Sarcinile de bază:

 • Pregătește locul de muncă pentru desfășurare procedurilor de masaj;
 • Aduce la cunoștința bolnavilor regulile de comportament în cabinetul de masaj, ordinea aplicării procedurilor precum și regimul ce trebuie respectat după aplicarea masajului;
 • Organizează frecventarea cabinetului de masaj de către bolnavi;
 • Asigură integral toate tehnicile de masaj necesare în tratamentul de reabilitare;
 • Aplică masajul în strictă conformitate cu prescripțiile medicului reabilitolog, urmărește starea pacientului în perioada aplicării masajului și aplică primul ajutor în caz de necesitate;
 • Completează formularele medicale de evidență, conform modului stabilit;
 • Asigură și răspunde de păstrarea și folosirea corectă a dotărilor din cabinetul de masaj;
 • Menține ordinea și igiena la locul de muncă;
 • Asigură respectarea normelor sanitaro – epidemiologice;
 • Prezintă rapoarte lunare și anuale privind activitatea de bază în cabinet;
 • Studiază materialele de specialitate, actele normative;
 • Permanent își perfecționează cunoștințele și deprinderile practice și profesionale, posedă cunoștințe necesare pentru determinarea stării pielii, care permite efectuarea masajului curativ.

Cerințe specifice: Studii: superioare pedagogice în kinetoterapie și masaj sau studii medii medicale cu specializare în domeniul masajului.

Cunoștințe:  Nivel înalt de cunoștințe în domeniu, posedarea limbii de stat și limbii ruse.

Experiență profesională:  Vechimea în muncă 1 – 2 ani.

Atitudini/comportamente: Responsabilitate, respect față de pacienți și colaboratori, emoțional stabil, disciplinat.

Cerinţe generale: pentru candidații la funcțiile vacante

a) Să deţină cetăţenia Republicii Moldova  şi domiciliul stabil în Republica Moldova;

b) Să fie cunoscător al limbii  de stat  scris şi vorbit;

c) Să aibă capacitate deplină  de exerciţiu;

d) Să aibă studiile necesare prevăzute pentru funcţia respectivă;

e) Să aibă o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată.

Lista documentelor necesare a fi prezentate personal de candidaţii pentru participare,  care va conţine:

– copia și originalul buletinului de identitate;

– copiile și originalele diplomelor de studii;

– copia și originalul carnetului/carnetelor  de muncă;

– copia adeverinţei de recrut sau al livretului militar;

– copia certificatului de căsătorie, în caz dacă numele din diploma de studii nu corespunde cu buletinul de identitate;

– 2 foto 3 x 4.

Telefon de contact: 022-263077

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki
Share to Yandex