Inginer – economist coordonator

Scopul general al funcției:

Organizarea și planificarea activității economico – financiare a Centrului Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare (CREPOR), sistematizarea veniturilor și cheltuielilor întreprinderii și monitorizarea utilizării corecte a resurselor financiare pe sectoare de activitate, asigurarea gestionării corecte a activității economice și financiare în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, în limita mijloacelor financiare disponibile, asigurarea controlului timpului de lucru planificat și efectiv în limita balanței de timp aprobate anual și a funcțiilor ocupate conform statelor de personal aprobate, asigurarea întocmirii dărilor de seamă, rapoartelor și a informațiilor economico-financiare în conformitate cu metodologia și normativele în vigoare.

Sarcinile de bază:

  • Participă la planificarea activității CREPOR în total și pe domeniile de activitate ale întreprinderii, la asigurarea funcționării ritmice a secțiilor de producție și a Departamentului medicină, reieșind din prevederile legislației în vigoare și de actele normative corespunzătoare;
  • Coordonarea procesului de efectuare a analizei activității economico-financiare și gospodărești a întreprinderii cu scopul eficientizării procesului de producție;
  • Participarea la elaborarea analizei economico-financiare a activității întreprinderii și subdiviziunilor ei și înaintează propuneri concrete de înlăturare a neajunsurilor în domeniul cheltuielilor curente, la creșterea eficacității producției confecționate, în baza datelor evidenței contabile, rapoartelor contabile elaborate în perioada de gestiune și înaintează propuneri concrete;
  • Coordonarea procesului de elaborare costului serviciilor medicale noi prestate contra plată în cadrul CREPOR.

 

Cerințe specifice: Studii: Superioare economice, de licență sau echivalente în domeniul economic/financiar.

Cunoștințe:  Principiile de bază în domeniul economico-financiar, management financiar, management general; Cunoașterea vastă a actelor normative în domeniul economico-financiar, .

Experiență profesională:  Experiență minimă în specialitate – 5 ani.

Atitudini/comportamente: Planificare, organizare, coordonare, loialitate, diplomație, comunicare eficientă,

Cerinţe generale: pentru candidații la funcțiile vacante

a) Să deţină cetăţenia Republicii Moldova  şi domiciliul stabil în Republica Moldova;

b) Să fie cunoscător al limbii  de stat  scris şi vorbit;

c) Să aibă capacitate deplină  de exerciţiu;

d) Să aibă studiile necesare prevăzute pentru funcţia respectivă;

e) Să aibă o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată.

Lista documentelor necesare a fi prezentate personal de candidaţii pentru participare,  care va conţine:

– copia și originalul buletinului de identitate;

– copiile și originalele diplomelor de studii;

– copia și originalul carnetului/carnetelor  de muncă;

– copia adeverinţei de recrut sau al livretului militar;

– copia certificatului de căsătorie, în caz dacă numele din diploma de studii nu corespunde cu buletinul de identitate;

– 2 foto 3 x 4.

 

Telefon de contact: 022-263077

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki
Share to Yandex