Medic internist

Scopul general al funcției:

Îndeplinirea atribuțiilor funcționale de medic internist, bazîndu-se pe cunoștințe profunde în domeniu, care ar garanta persoanei (pacientului) tratamentele și îngrijirile cele mai eficiente;

Profilaxia maladiilor, tratarea și îngrijirea pacientului.

 

Sarcinile de bază:

  • Organizează și realizează complexul de măsuri vizînd corectitudinea spitalizării contingentului de pacienți și personae cu dizabilități aflate la evidență în CREPOR;
  • Participă la ședințele din secție;
  • Prezintă rapoarte zilnice, săptămînale, lunare, trimestriale și anuale privind activitatea sa de bază din secție;
  • Studiază materialele periodice de specialitate, actele normative și perfecționează sistematic nivelul professional.
  • Completarea si actualizarea permanentă a fisei de observatie privind starea de sanatate a pacienților;
  • Asigură măsurile de reabilitare a pacienților în secție la cel mai înalt nivel al realizărilor științei și practicii medicale.
  • Studiază materialele periodice de specialitate, actele normative și perfecționează sistematic nivelul profesional.

 

Cerințe specifice: Studii: medicale superioare, calificarea – medicina generală, specializarea – boli interne.

Cunoștințe:  Nivel înalt de cunoștințe, cunoașterea ordinelor și Instrucțiunilor în vigoare, posedarea limbii de stat.

Experiență profesională:  Vechimea în muncă 3 ani.

Atitudini/comportamente: Responsabilitate față de îndeplinirea obligațiunilor de funcție, respect față de pacienți și colegi, obiectivitate, loialitate, receptivitate la idei noi.

Cerinţe generale: pentru candidații la funcțiile vacante

a) Să deţină cetăţenia Republicii Moldova  şi domiciliul stabil în Republica Moldova;

b) Să fie cunoscător al limbii  de stat  scris şi vorbit;

c) Să aibă capacitate deplină  de exerciţiu;

d) Să aibă studiile necesare prevăzute pentru funcţia respectivă;

e) Să aibă o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată.

Lista documentelor necesare a fi prezentate personal de candidaţii pentru participare,  care va conţine:

– copia și originalul buletinului de identitate;

– copiile și originalele diplomelor de studii;

– copia și originalul carnetului/carnetelor  de muncă;

– copia adeverinţei de recrut sau al livretului militar;

– copia certificatului de căsătorie, în caz dacă numele din diploma de studii nu corespunde cu buletinul de identitate;

– 2 foto 3 x 4.

Telefon de contact: 022-263077

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki
Share to Yandex