Contabil (salarizare)

Scopul general al funcției:
Contabilul (salarizare) desfășoară în mod eficient operațiunile contabile în domeniul salarizării și retribuirii muncii în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.
Sarcinile de bază:
Organizarea evidenței contabile:
– urmărește respectarea îndeplinirii tabelelor de pontaj și le pregătește pentru efectuarea calcululelor salariale, conform cerințelor contabilității;
– calcularea concediului, unde se ia în considerație în calcul fondul de remunerare a muncii din ultimele trei luni pînă la folosirea concediului;
– calcularea și controlul asupra concediului medical, unde se iau în considerație calculele remunerării muncii pentru ultimele șase luni ale anului cu toate zilele cuvenite în calcul;
– verificarea actelor la cererile angajaților pentru scutirea la impozitul pe venit şi calculează suma pentru fiecare angajat conform legislației în vigoare;
– calcularea salariului mediu pentru diferite cazuri (donatori de sînge, deplasare, perfecționare);
– efectuează îndeplinirea certificatului pentru concediul medical si a altor acte, care confirmă absența motivată a angajatului la locul de munca;
– calcularea contribuțiilor obligatorii de asigurări sociale și asigurări medicale;
– întocmește lunar și prezintă dările de seamă la impozitul pe venit la asigurările medicale obligatorii conform legislației în vigoare;
– întocmește și prezintă anual la Inspectoratul Fiscal pe fiecare salariat informația referitor la reținerile impozitului pe venit ,asigurarea medicală obligatorie și contribuțiile la asigurări sociale;
– pregătește informații anuale privind impozitul pe venit, asigurarea medicală obligatorie și contribuțiile de asigurări sociale la fiecare salariat aparte pentru declararea venitului anual.
– efectuarea calculului adaosului la salariu, indemnizațiilor, premiilor, salariului pentru vechime in muncă;
– calcularea și reținerea cotizațiilor sindicale.

Cerințe specifice: Studii: superioare economice.
Cunoștințe: Legislația în vigoare în domeniul contabilității, salarizării; Standardele naționale de contabilitate; Limba de stat și limba rusă; Cunoașterea programei 1 C; Cunoștințe în domeniul tehnologiilor informaționale la nivel de utilizator: Word, Excel, Internet.

Experiență profesională: Experiență în domeniu 3 ani.

Atitudini/comportamente: Planificare, organizare, coordonare, comunicare eficientă, aplanare a situațiilor de conflict.
Cerinţe generale: pentru candidații la funcțiile vacante
a) Să deţină cetăţenia Republicii Moldova şi domiciliul stabil în Republica Moldova;
b) Să fie cunoscător al limbii de stat scris şi vorbit;
c) Să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) Să aibă studiile necesare prevăzute pentru funcţia respectivă;
e) Să aibă o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată.
Lista documentelor necesare a fi prezentate personal de candidaţii pentru participare, care va conţine:
– buletinul de identitate;
– diplomele de studii;
– carnetul/carnetele de muncă;
–adeverinţa de recrut sau livretul militar;
– copia certificatului de căsătorie, în caz dacă numele din diploma de studii nu corespunde cu buletinul de identitate;
– 2 foto 3 x 4.

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki
Share to Yandex