Cusator art. de curelarie

December 20th, 2019 admin-crepor

Cusător articole de curelărie și harnașamente

Scopul general al funcției:
Confecționarea articolelor protetico – ortopedice.

Sarcinile de bază:
• Îndeplinește lucrările de confecționare a articolelor, conform datelor menționate în fișa de comandă individuală a pacientului;
• Informează în termen referitor la completarea incorectă a fișei de comandă individuală și perfectările efectuate după măsurarea articolelor;
• Respectă toate prescripțiile tehnice și medicale la confecționarea articolelor;
• Ridică nivelul de calificare;
• Însușește tehnologii și metode noi de confecționare.

Cerințe specifice: Studii: Medii profesionale sau medii generale.
Cunoștințe:
– Metode de îndeplinire a operațiunilor de coasere;
– Tipuri de tigele, materiale și caracteristica lor, construcția utilajului de care se folosește;
– De a coase partea de față cu căptușeală, de a întări capse, nituri de tip-holnitene;
Materiale metodice și normative privind procesele de tehnologie.

Experiență profesională:

Atitudini/comportamente: Responsabilitate, respect față de oameni, tendință spre dezvoltare profesională continuă.
Cerinţe generale: pentru candidații la funcțiile vacante
a) Să deţină cetăţenia Republicii Moldova şi domiciliul stabil în Republica Moldova;
b) Să fie cunoscător al limbii de stat scris şi vorbit;
c) Să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) Să aibă studiile necesare prevăzute pentru funcţia respectivă;
e) Să aibă o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată.
Lista documentelor necesare a fi prezentate personal de candidaţii pentru participare, care va conţine:
– copia și originalul buletinului de identitate;
– copiile și originalele diplomelor de studii;
– copia și originalul carnetului/carnetelor de muncă;
– copia adeverinţei de recrut sau al livretului militar;
– copia certificatului de căsătorie, în caz dacă numele din diploma de studii nu corespunde cu buletinul de identitate;
– 2 foto 3 x 4.
Notă: Copiile documentelor nominalizate se prezintă împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora.
Telefon de contact: 022-263077

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki
Share to Yandex
Mai mult..

Invitație la concurs

December 11th, 2019 admin-crepor

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki
Share to Yandex
Mai mult..

RAPORTUL privind rezultatele activității economico – financiare ale Centrului Republican Experimental Protezare, Ortopedie şi Reabilitare pentru anul 2018

November 20th, 2019 admin-crepor

 

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki
Share to Yandex
Mai mult..

Maistru controlor

November 15th, 2019 admin-crepor

Maistru controlor

 

Scopul general al funcției:

Asigură controlul calității producției finite, materiei prime, materialelor, semifabricatelor și pieselor de completare, respectarea tehnologiei la postul de muncă.

 

Sarcinile de bază:

 • Controlul calității producției confecționată și reparată la CREPOR; preîntâmpinarea fabricării producției, care nu corespunde standardelor și condițiilor tehnice;
 • Controlul intrării materiei prime și materialelor, semifabricatelor, pieselor și instrumentelor, recepționate de CREPOR și destinate producției de bază, controlul corespunderii acestora revendicărilor stabilite la transmiterea lor de la depozit în producție, controlul de recepționare a producției finite, precum și efectuarea altor operații de control, prevăzute de procesul tehnologic;
 • Efectuarea verificării, calității producției finite, materiei prime, materialelor, semifabricatelor, pieselor de completare, calității executării operațiilor tehnologice la fiecare proces;
 • Verificarea corespunderii operațiilor de producție, cerințelor tehnice, hărților și altor documentații tehnologice;
 • Participă la proiectarea și confecționarea noilor mostre de producție și ale celor modernizate.

 

Cerințe specifice: Studii: Superioare sau medii cu specializarea industrial-economică.

Cunoștințe:

 • Legislația în domeniu;

Instrucțiuni de serviciu și alte acte normative.

Experiență profesională:  Experiență în domeniu cel puțin 3 ani.

 

Atitudini/comportamente: Responsabilitate, respect față de oameni, tendință spre dezvoltare profesională continuă.

Cerinţe generale: pentru candidații la funcțiile vacante

a) Să deţină cetăţenia Republicii Moldova  şi domiciliul stabil în Republica Moldova;

b) Să fie cunoscător al limbii  de stat  scris şi vorbit;

c) Să aibă capacitate deplină  de exerciţiu;

d) Să aibă studiile necesare prevăzute pentru funcţia respectivă;

e) Să aibă o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată.

Lista documentelor necesare a fi prezentate personal de candidaţii pentru participare,  care va conţine:

– copia și originalul buletinului de identitate;

– copiile și originalele diplomelor de studii;

– copia și originalul carnetului/carnetelor  de muncă;

– copia adeverinţei de recrut sau al livretului militar;

– copia certificatului de căsătorie, în caz dacă numele din diploma de studii nu corespunde cu buletinul de identitate;

– 2 foto 3 x 4.

Notă: Copiile documentelor nominalizate se prezintă împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora.

Telefon de contact: 022-263077

 

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki
Share to Yandex
Mai mult..

Asistent medical

November 15th, 2019 admin-crepor

Asistent medical

 

Scopul general al funcției:

Efectuarea activității de serviciu în deservirea pacienților bazându-se în acțiunile sale pe cunoștințe profesionale prin promovarea modului sănătos de viață.

 

Sarcinile de bază:

 • Execută obligațiunile ce decurg din normele și reglementările legale, din    prevederile normelor cu caracter profesional;
 • Dă dovadă cunoașterii eticii și deontologiei medicale;
 • Supraveghează starea pacientului în timpul efectuării procedurii, lucrul aparatajului, indicii instrumentelor de măsurare, ceasornicului de semnalizare;
 • Studiază materialele de specialitate, actele normative;
 • Asigură respectarea normelor sanitaro – epidemiologice;
 • Respectă reglementările privind prevenirea, controlul și combaterea infecțiilor nosocomiale, a condițiilor igienico-sanitare, a circuitelor sanitare din secție conform ordinelor în vigoare;
 • Prezintă rapoarte lunare, anuale privind activitatea de bază în secție;
 • Cunoaște și respectă confidențialitatea informațiilor referitoare la datele personale ale angajaților, drepturilor pacientului, precum și normele de aplicare a legii pentru toate cazurile sociale, respectă demnitatea și intimitatea pacienților;

 

Cerințe specifice: Studii: medii speciale, perfecționare, categoria de calificare.

Cunoștințe:  Nivel înalt de cunoștințe, cunoașterea ordinelor și Instrucțiunilor în vigoare, posedarea limbii de stat.

Experiență profesională:  Vechimea în muncă 1-2 ani ani.

Atitudini/comportamente: Responsabilitate față de îndeplinirea obligațiunilor de funcție, respect față de pacienți și colegi, obiectivitate, loialitate, receptivitate la idei noi.

Cerinţe generale: pentru candidații la funcțiile vacante

a) Să deţină cetăţenia Republicii Moldova  şi domiciliul stabil în Republica Moldova;

b) Să fie cunoscător al limbii  de stat  scris şi vorbit;

c) Să aibă capacitate deplină  de exerciţiu;

d) Să aibă studiile necesare prevăzute pentru funcţia respectivă;

e) Să aibă o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată.

Lista documentelor necesare a fi prezentate personal de candidaţii pentru participare,  care va conţine:

– copia și originalul buletinului de identitate;

– copiile și originalele diplomelor de studii;

– copia și originalul carnetului/carnetelor  de muncă;

– copia adeverinţei de recrut sau al livretului militar;

– copia certificatului de căsătorie, în caz dacă numele din diploma de studii nu corespunde cu buletinul de identitate;

– 2 foto 3 x 4.

Notă: Copiile documentelor nominalizate se prezintă împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora.

Telefon de contact: 022-263077

 

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki
Share to Yandex
Mai mult..

ANUNŢ privind organizarea concursului privind selectarea reprezentantului societății civile în Consiliul Instituției publice „Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare”

October 21st, 2019 admin-crepor

A N U N Ţ

privind organizarea concursului privind selectarea reprezentantului societății civile în Consiliul Instituției publice „Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare”

 

Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale (MD 2009, Chişinău, str. Vasile Alecsandri, 2) anunţă concurs privind selectarea reprezentantului societății civile în Consiliul Instituției publice „Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare”,

Cerinţele postului:

 1. a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 2. b) are capacitate de exercițiu;
 3. c) cunoaşte limba de stat;
 4. d) este membru a unei ONG înregistrat în condițiile legii, care promovează drepturile persoanelor cu dizabilități locomotorii sau a veteranilor de război;
 5. e) nu se află în conflict de interese cu angajații Instituției publice „Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare”
 6. f) are o reputaţie ireproșabilă;

La înscrierea pentru concurs, candidaţii vor depune un dosar, care include următoarele acte:

1)     cererea pentru participare la concurs;

2)      curriculum vitae (CV) model Europass;

3)      copia buletinului de identitate;

4)      copia actelor de studii;

5)      scrisoarea de intentie;

6)      scrisoarea de recomandare a organizației al cărui membru este;

7)      copia certificatului de membru al ONG;

8)      declarația pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale;

9)      acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal;

10)  declaratia pe propria raspundere privind interesele personale în raport angajații Instituției publice „Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare” (conform modelului);

Copiile documentelor prezentate sînt autentificate notarial sau se prezintă împreună cu documentele originale, pentru a confirma veridicitatea lor.

Dosarele pot fi depuse la Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, bir. 111, în termen de 15 zile lucrătoare de la data publicării, inclusiv, între orele 800-1700, cu excepţia zilelor de sîmbătă şi duminică.

Persoana responsabilă de recepţionarea dosarelor şi furnizarea informaţiilor suplimentare referitor la organizarea concursului – dna Victoria Olaru, șef Serviciu resurse umane tel. 0 (22) 26-88-02, victoria.olaru@msmps.gov.md

Termenul limită de depunere – 07 noiembrie 2019

 

Regulamentul privind selectarea reprezentantului societății civile în Consiliul Instituției publice Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare (se anexează).

Regulamentul privind selectarea reprezentantului societății civile în Consiliul Instituției publice Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki
Share to Yandex
Mai mult..

Ziua lucrătorului din sfera protecţiei sociale a populaţiei

September 16th, 2019 admin-crepor

Stimaţi colegi,
Cu prilejul sărbătorii profesionale „Ziua lucrătorului din sfera protecţiei sociale a populaţiei” Vă aducem sincere felicitări, urări de sănătate, pace şi realizări frumoase în domeniul în care activaţi. Domeniul protecţiei sociale solicită eforturi comune din partea noastră, a tuturor, pentru împlinirea acestei nobile şi necesare misiuni.
Munca Dumneavoastră în domeniul protecţiei sociale cere răbdare, devotament şi profesionalism. Vă exprimam întreaga recunoştinţă pentru aportul adus la dezvoltarea serviciilor publice, pentru munca depusă cu dăruire de sine, pentru bunătatea, respectul şi receptivitatea manifestată faţă de cetăţeni.
Cu aceste gînduri Vă uram multă sănătate, multe succese şi mari realizări în tot ceea ce faceţi pentru binele şi prosperarea domeniului. Vă dorim împlinirea tuturor năzuinţelor profesionale şi personale, să aveţi parte de multe bucurii, fericire, linişte în suflet şi recunoştinţă din partea celor din jur, multă răbdare în realizarea în continuare a activităţii nobile.

Cu mult respect şi consideraţiune, Administratia I.P. CREPOR

 

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki
Share to Yandex
Mai mult..

Invitație concurs achizitionare utilaj tehnologic

July 4th, 2019 admin-crepor

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki
Share to Yandex
Mai mult..

Un lot de o mie cărucioare fotolii rulante va fi repartizat persoanelor cu dizabilități din țară.

June 7th, 2019 admin-crepor

La data de 5 iunie curent, Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare a recepționat peste 500 cărucioare fotolii rulante, ceia ce constituie a II tranșă din cărucioarele achiziționate în acest an pentru acoperirea necesităților populației Republicii Moldova.

Astfel, pentru 2019, la poziția „Asigurarea persoanelor și copiilor cu dizabilități cu cărucioare fotolii rulante”, din bugetul național, prin intermediul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, au fost alocați 3500,0 mii lei. Din mijloacele alocate au fost procurate în jur de o mie cărucioare, dintre care primul lot, în mărime de 493 cărucioare a fost livrat la 28 mai 2019.

Urmează de menționat că scaunele cu rotile achiziționate sunt de diverse modele, atât pentru utilizatori activi, cât și pasivi, precum și de diverse dimensiuni, atât pentru copii, cât și pentru adulți.

Întregul lot procurat va fi distribuit pe parcursul lunilor iunie-iulie curent, conform graficelor care pot fi consultate mai jos. În acest context subliniem că, repartizarea celor o mie de cărucioare în perioada imediat următoare va permite reducerea substanțială a rândul de așteptare existent.

Totodată, pentru anul viitor se preconizează o majorare a finanțării în domeniul achiziționării mijloacelor de locomoție nemecanizate, fapt ce va permite acoperirea în deplină măsură a rândului de așteptare, precum și crearea unei rezerve pentru distribuirea imediată a cărucioarelor fotolii rulante conform ordinii de parvenire a cererilor. Aceasta va reduce considerabil termenul de așteptare a unui cărucior de către solicitant, de la doi ani, în condițiile rândului existent la ziua de astăzi, la câteva săptămâni, pentru perioada întocmirii și examinării dosarului beneficiarului.

 

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki
Share to Yandex
Mai mult..

Misiune de binefacere cu training gratuit și o donație de peste 1000 cărucioare fotolii rulante.

May 18th, 2019 admin-crepor

În perioada 14-16 mai anul curent, în incinta Centrului Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare s-a desfășurat o amplă misiune de binefacere organizată sub egida Bisericii lui Isus Hristos și a Sfintelor Zile de Apoi, prin intermediul organizației sale de caritate LDS CHARITIES, în cadrul căreia un lot de peste o mie cărucioare fotolii rulante au fost donate Societății Invalizilor din Republica Moldova, pentru a fi distribuite persoanelor cu dizabilități din țară.

Colaborarea dintre Societatea invalizilor și LDS CHARITIES a fost inițiată în anul 2001 și pe perioada celor 18 ani de activitatea fructuoasă peste 10 mii de cărucioare au fost configurate și distribuite solicitanților din întreaga republică.

De asemenea, în perioada prenotată a fost organizat un training în cadrul căruia specialiștii Direcțiilor de Asistență Socială din raioanele țării au fot instruiți de către doctorul Rick Johnson și Richard Goddard, doi tehnicieni ai LDS CHARITIES, în vederea aplicării metodelor adecvate de evaluare, asamblare și ajustare a cărucioarelor fotolii rulante reieșind din necesitățile personale ale fiecărui beneficiar. Fiecare participant al instruirii a primit câte un certificat, recunoscut internațional, care stabilește că titularul a trecut nivelul necesar de instruire și este apt pentru a contribui corect și eficient la procesul de distribuție a cărucioarelor fotolii rulante solicitanților din teritoriu, reieșind din dizabilitatea sau afecțiunea de care suferă, modul de viață, necesitățile reale ale acestora.

La ceremonia de închidere a misiunii a participat, de asemenea, administrația CREPOR și conducerea de vârf a Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova, în persoana dnei Viorica Dumbrăveanu, Secretar de Stat, și dlui Vasile Cușca, Șef al Direcției politici de protecție a drepturilor persoanelor cu dizabilități, care și-au exprimat gratitudinea față de acțiunile de binefacere întreprinse de către LDS CHARITIES și ajutorul, atât de necesar, acordat păturilor sociale vulnerabile din țară. Astfel, MSMPS își declară întreaga susținere pentru continuarea colaborării de mai departe dintre Societatea invalizilor și organizația de binefacere în scopul îmbunătățirii calității vieții persoanelor cu dizabilități din țară și facilitarea procesului de incluziune socială a acestora.

 

     

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki
Share to Yandex
Mai mult..