Invitație concurs intern pentru procurarea medicamentelor

February 7th, 2020 admin-crepor

Invitație concurs intern pentru procurarea medicamentelor

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki
Share to Yandex
Mai mult..

Invitații la concurs

January 14th, 2020 admin-crepor

Invitație 1 – Piele naturală pentru confecționarea încălțăminte ortopedice

Invitație 2 – Materie primă pentru confecționarea tălpii la încălțăminte ortopedică

Invitație 3 – Scaune cu rotile pentru persoane cu dizabilități (utilizatori pasivi și activi)

Invitație 4 – Materiale și semifabricare pentru confecționarea articolelor protetico-ortopedice

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki
Share to Yandex
Mai mult..

Sărbători fericite!

December 24th, 2019 admin-crepor

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki
Share to Yandex
Mai mult..

lacatus reparator la instalatiile tehnologice

December 20th, 2019 admin-crepor

Lăcătuș reparator la instalațiile tehnologice

Scopul general al funcției:
Asigură deservirea calitativă și operativă a utilajului tehnologic de producere.

Sarcinile de bază:
• Efectuează lucrări de ajustare și reparare capitală a utilajului tehnologic, conform planului reviziilor periodice și reparații capitale;
• Analizează cazurile de ieșire din funcție a utilajului din sectorul încredințat, stabilește cauza, care generat deteriorarea lor;
• Utilizează echipamentul individual de protecție și mijloacele de protecție;
• Întreține echipamentul individual de protecție în condiții perfecte de siguranță prin păstrare, curățare și verificarea corespunzătoare;
• I-a măsuri în limita competenții sale și comunică șefului de sector în caz de constatare a unor abateri de la prevederile instrucțiunilor tehnice interne ale fișelor tehnologice etc., precum și a unor defecte în instalațiile și în utilajul tehnologic, care ar putea pune în pericol securitatea oamenilor.

Cerințe specifice: Studii: medii profesionale.
Cunoștințe:
– Normele tehnice în vigoare.

Experiență profesională: Vechimea în muncă 3 – 5 ani.

Atitudini/comportamente: Responsabilitate, respect față de oameni, tendință spre dezvoltare profesională continuă.
Cerinţe generale: pentru candidații la funcțiile vacante
a) Să deţină cetăţenia Republicii Moldova şi domiciliul stabil în Republica Moldova;
b) Să fie cunoscător al limbii de stat scris şi vorbit;
c) Să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) Să aibă studiile necesare prevăzute pentru funcţia respectivă;
e) Să aibă o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată.
Lista documentelor necesare a fi prezentate personal de candidaţii pentru participare, care va conţine:
– copia și originalul buletinului de identitate;
– copiile și originalele diplomelor de studii;
– copia și originalul carnetului/carnetelor de muncă;
– copia adeverinţei de recrut sau al livretului militar;
– copia certificatului de căsătorie, în caz dacă numele din diploma de studii nu corespunde cu buletinul de identitate;
– 2 foto 3 x 4.
Notă: Copiile documentelor nominalizate se prezintă împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora.
Telefon de contact: 022-263077

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki
Share to Yandex
Mai mult..

Cusator art. de curelarie

December 20th, 2019 admin-crepor

Cusător articole de curelărie și harnașamente

Scopul general al funcției:
Confecționarea articolelor protetico – ortopedice.

Sarcinile de bază:
• Îndeplinește lucrările de confecționare a articolelor, conform datelor menționate în fișa de comandă individuală a pacientului;
• Informează în termen referitor la completarea incorectă a fișei de comandă individuală și perfectările efectuate după măsurarea articolelor;
• Respectă toate prescripțiile tehnice și medicale la confecționarea articolelor;
• Ridică nivelul de calificare;
• Însușește tehnologii și metode noi de confecționare.

Cerințe specifice: Studii: Medii profesionale sau medii generale.
Cunoștințe:
– Metode de îndeplinire a operațiunilor de coasere;
– Tipuri de tigele, materiale și caracteristica lor, construcția utilajului de care se folosește;
– De a coase partea de față cu căptușeală, de a întări capse, nituri de tip-holnitene;
Materiale metodice și normative privind procesele de tehnologie.

Experiență profesională:

Atitudini/comportamente: Responsabilitate, respect față de oameni, tendință spre dezvoltare profesională continuă.
Cerinţe generale: pentru candidații la funcțiile vacante
a) Să deţină cetăţenia Republicii Moldova şi domiciliul stabil în Republica Moldova;
b) Să fie cunoscător al limbii de stat scris şi vorbit;
c) Să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) Să aibă studiile necesare prevăzute pentru funcţia respectivă;
e) Să aibă o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată.
Lista documentelor necesare a fi prezentate personal de candidaţii pentru participare, care va conţine:
– copia și originalul buletinului de identitate;
– copiile și originalele diplomelor de studii;
– copia și originalul carnetului/carnetelor de muncă;
– copia adeverinţei de recrut sau al livretului militar;
– copia certificatului de căsătorie, în caz dacă numele din diploma de studii nu corespunde cu buletinul de identitate;
– 2 foto 3 x 4.
Notă: Copiile documentelor nominalizate se prezintă împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora.
Telefon de contact: 022-263077

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki
Share to Yandex
Mai mult..

Invitație la concurs

December 11th, 2019 admin-crepor

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki
Share to Yandex
Mai mult..

RAPORTUL privind rezultatele activității economico – financiare ale Centrului Republican Experimental Protezare, Ortopedie şi Reabilitare pentru anul 2018

November 20th, 2019 admin-crepor

 

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki
Share to Yandex
Mai mult..

Maistru controlor

November 15th, 2019 admin-crepor

Maistru controlor

 

Scopul general al funcției:

Asigură controlul calității producției finite, materiei prime, materialelor, semifabricatelor și pieselor de completare, respectarea tehnologiei la postul de muncă.

 

Sarcinile de bază:

 • Controlul calității producției confecționată și reparată la CREPOR; preîntâmpinarea fabricării producției, care nu corespunde standardelor și condițiilor tehnice;
 • Controlul intrării materiei prime și materialelor, semifabricatelor, pieselor și instrumentelor, recepționate de CREPOR și destinate producției de bază, controlul corespunderii acestora revendicărilor stabilite la transmiterea lor de la depozit în producție, controlul de recepționare a producției finite, precum și efectuarea altor operații de control, prevăzute de procesul tehnologic;
 • Efectuarea verificării, calității producției finite, materiei prime, materialelor, semifabricatelor, pieselor de completare, calității executării operațiilor tehnologice la fiecare proces;
 • Verificarea corespunderii operațiilor de producție, cerințelor tehnice, hărților și altor documentații tehnologice;
 • Participă la proiectarea și confecționarea noilor mostre de producție și ale celor modernizate.

 

Cerințe specifice: Studii: Superioare sau medii cu specializarea industrial-economică.

Cunoștințe:

 • Legislația în domeniu;

Instrucțiuni de serviciu și alte acte normative.

Experiență profesională:  Experiență în domeniu cel puțin 3 ani.

 

Atitudini/comportamente: Responsabilitate, respect față de oameni, tendință spre dezvoltare profesională continuă.

Cerinţe generale: pentru candidații la funcțiile vacante

a) Să deţină cetăţenia Republicii Moldova  şi domiciliul stabil în Republica Moldova;

b) Să fie cunoscător al limbii  de stat  scris şi vorbit;

c) Să aibă capacitate deplină  de exerciţiu;

d) Să aibă studiile necesare prevăzute pentru funcţia respectivă;

e) Să aibă o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată.

Lista documentelor necesare a fi prezentate personal de candidaţii pentru participare,  care va conţine:

– copia și originalul buletinului de identitate;

– copiile și originalele diplomelor de studii;

– copia și originalul carnetului/carnetelor  de muncă;

– copia adeverinţei de recrut sau al livretului militar;

– copia certificatului de căsătorie, în caz dacă numele din diploma de studii nu corespunde cu buletinul de identitate;

– 2 foto 3 x 4.

Notă: Copiile documentelor nominalizate se prezintă împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora.

Telefon de contact: 022-263077

 

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki
Share to Yandex
Mai mult..

Asistent medical

November 15th, 2019 admin-crepor

Asistent medical

 

Scopul general al funcției:

Efectuarea activității de serviciu în deservirea pacienților bazându-se în acțiunile sale pe cunoștințe profesionale prin promovarea modului sănătos de viață.

 

Sarcinile de bază:

 • Execută obligațiunile ce decurg din normele și reglementările legale, din    prevederile normelor cu caracter profesional;
 • Dă dovadă cunoașterii eticii și deontologiei medicale;
 • Supraveghează starea pacientului în timpul efectuării procedurii, lucrul aparatajului, indicii instrumentelor de măsurare, ceasornicului de semnalizare;
 • Studiază materialele de specialitate, actele normative;
 • Asigură respectarea normelor sanitaro – epidemiologice;
 • Respectă reglementările privind prevenirea, controlul și combaterea infecțiilor nosocomiale, a condițiilor igienico-sanitare, a circuitelor sanitare din secție conform ordinelor în vigoare;
 • Prezintă rapoarte lunare, anuale privind activitatea de bază în secție;
 • Cunoaște și respectă confidențialitatea informațiilor referitoare la datele personale ale angajaților, drepturilor pacientului, precum și normele de aplicare a legii pentru toate cazurile sociale, respectă demnitatea și intimitatea pacienților;

 

Cerințe specifice: Studii: medii speciale, perfecționare, categoria de calificare.

Cunoștințe:  Nivel înalt de cunoștințe, cunoașterea ordinelor și Instrucțiunilor în vigoare, posedarea limbii de stat.

Experiență profesională:  Vechimea în muncă 1-2 ani ani.

Atitudini/comportamente: Responsabilitate față de îndeplinirea obligațiunilor de funcție, respect față de pacienți și colegi, obiectivitate, loialitate, receptivitate la idei noi.

Cerinţe generale: pentru candidații la funcțiile vacante

a) Să deţină cetăţenia Republicii Moldova  şi domiciliul stabil în Republica Moldova;

b) Să fie cunoscător al limbii  de stat  scris şi vorbit;

c) Să aibă capacitate deplină  de exerciţiu;

d) Să aibă studiile necesare prevăzute pentru funcţia respectivă;

e) Să aibă o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată.

Lista documentelor necesare a fi prezentate personal de candidaţii pentru participare,  care va conţine:

– copia și originalul buletinului de identitate;

– copiile și originalele diplomelor de studii;

– copia și originalul carnetului/carnetelor  de muncă;

– copia adeverinţei de recrut sau al livretului militar;

– copia certificatului de căsătorie, în caz dacă numele din diploma de studii nu corespunde cu buletinul de identitate;

– 2 foto 3 x 4.

Notă: Copiile documentelor nominalizate se prezintă împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora.

Telefon de contact: 022-263077

 

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki
Share to Yandex
Mai mult..

ANUNŢ privind organizarea concursului privind selectarea reprezentantului societății civile în Consiliul Instituției publice „Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare”

October 21st, 2019 admin-crepor

A N U N Ţ

privind organizarea concursului privind selectarea reprezentantului societății civile în Consiliul Instituției publice „Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare”

 

Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale (MD 2009, Chişinău, str. Vasile Alecsandri, 2) anunţă concurs privind selectarea reprezentantului societății civile în Consiliul Instituției publice „Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare”,

Cerinţele postului:

 1. a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 2. b) are capacitate de exercițiu;
 3. c) cunoaşte limba de stat;
 4. d) este membru a unei ONG înregistrat în condițiile legii, care promovează drepturile persoanelor cu dizabilități locomotorii sau a veteranilor de război;
 5. e) nu se află în conflict de interese cu angajații Instituției publice „Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare”
 6. f) are o reputaţie ireproșabilă;

La înscrierea pentru concurs, candidaţii vor depune un dosar, care include următoarele acte:

1)     cererea pentru participare la concurs;

2)      curriculum vitae (CV) model Europass;

3)      copia buletinului de identitate;

4)      copia actelor de studii;

5)      scrisoarea de intentie;

6)      scrisoarea de recomandare a organizației al cărui membru este;

7)      copia certificatului de membru al ONG;

8)      declarația pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale;

9)      acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal;

10)  declaratia pe propria raspundere privind interesele personale în raport angajații Instituției publice „Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare” (conform modelului);

Copiile documentelor prezentate sînt autentificate notarial sau se prezintă împreună cu documentele originale, pentru a confirma veridicitatea lor.

Dosarele pot fi depuse la Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, bir. 111, în termen de 15 zile lucrătoare de la data publicării, inclusiv, între orele 800-1700, cu excepţia zilelor de sîmbătă şi duminică.

Persoana responsabilă de recepţionarea dosarelor şi furnizarea informaţiilor suplimentare referitor la organizarea concursului – dna Victoria Olaru, șef Serviciu resurse umane tel. 0 (22) 26-88-02, victoria.olaru@msmps.gov.md

Termenul limită de depunere – 07 noiembrie 2019

 

Regulamentul privind selectarea reprezentantului societății civile în Consiliul Instituției publice Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare (se anexează).

Regulamentul privind selectarea reprezentantului societății civile în Consiliul Instituției publice Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki
Share to Yandex
Mai mult..