Accidentul vascular cerebral

October 30th, 2020 admin-crepor

Accidentul vascular cerebral (AVC) reprezintă una din principalele cauze de morbiditate şi mortalitate pe plan mondial şi cea mai importantă cauză de dizabilitate pe termen lung în Europa, iar modificările demografice au dus la o creştere atât a incidenţei, cât şi a prevalenţei afecțiunii.

Acestea sunt doar câteva dintre argumentele pentru care, astăzi, cu ocazia Zilei Mondiale a Accidentului Vascular Cerebral,  Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare recomandă populaţiei controale medicale periodice și avertizează asupra faptului că accidentul vascular cerebral poate afecta pe oricine.

Totodată îndeamnă renunțarea la fumat, limitarea consumului de alcool, grăsimi animale și zahar, adoptarea unui regim alimentar bogat în fructe și legume, controlul regulat al glicemiei și a tensiunii arteriale precum și mișcarea zilnică dozată.

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki
Share to Yandex
Mai mult..

Ziua Mondială a Osteoporozei

October 20th, 2020 admin-crepor

          Ziua Mondială a Osteoporozei, zi marcată, în fiecare an, pe 20 octombrie, este un prilej de a reaminti despre boala silențioasă,  care este cauza ascunsă a fracturilor dureroase, dizabilizante și amenințătoare de viață.

Această zi este dedicată creșterii gradului de conștientizare asupra prevenției, diagnosticării și tratamentului osteoporozei.

Osteoporoza este o afecțiune în mare parte tratabilă, și cu o combinație între modificarea stilului de viață și un tratament medical adecvat, multe fracturi pot fi evitate.

Aveți grijă, nu lăsați osteoporoza să câștige!

 

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki
Share to Yandex
Mai mult..

Anunț privind selectarea prestatorului serviciilor de pază

October 16th, 2020 admin-crepor

  ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind selectarea prestatorului serviciilor de asigurare a pazei, securității și ordinii publice pe teritoriul IP CREPOR

 1. Denumirea: IP CREPOR
 2. IDNO: 1003600032782
 3. Adresa: Chișinău, str. Romană, 1
 4. Numărul de telefon/fax: 022 263001, 022 229927
 5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: anticamera@crepor.org
 6. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de selectare privind prestarea următoarelor servicii:
Nr. d/o Denumirea serviciilor solicitate UM Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință Valoarea estimată

 

1 Paza fizică:        
  1.  Postul I:

1 gardian,

24h/24h

Amplasare:

Intrare/poartă/Bloc A,

str. Romană, 1

 

2. Postul II:

1 gardian,

24h/24h     

Amplasare: intrare poartă

(V. Alecsandri),

str. Romană, 1

 

3. Postul III:

1 gardian,

24h/24h     

Amplasare: intrare Bloc G

str. Romană, 1

zile 365 Agenţia dispune de sistem de control şi supraveghere a gardienilor  ce efectuiaza paza la obiectiv.

Gardienii vor avea:

– capacitate deplină de exerciţiu,

– echipaţi cu   uniformă cu sigle specifice pentru personalul de pază,

– deţin   echipamente de comunicatii si canal de date tip voce cu echipajele mobile şi buton de alarmă;

-echipele mobile amplasate la o distanţa de cel mult  3  km.

Prestatorul va asigura:

–          supravegherea edificiilor, teritoriului, bunurilor şi valorilor primite în supraveghere şi  asigură integritatea acestora  (registrul de predare-primire);

–          patrularea pe perimetrul instituției (2 ha);

–          să oprească şi să legitimeze persoanele despre care există date sau indicii că au săvârşit infracţiuni sau alte fapte ilicite în edificiul supravegheat, cele care încalcă normele interne stabilite prin regulamente proprii, iar în cazul infracţiunilor flagrante să oprească şi să predea poliţiei pe făptuitor, bunurile sau valorile care fac obiectul infracţiunii sau al altor fapte ilicite, luând măsuri pentru conservarea și supravegherea lor, întocmind totodată un proces verbal despre măsurile întreprinse,

–          să aducă la cunoştinţă imediat conducerii instituției şi pe şeful său ierarhic, despre producerea fiecărui eveniment, în timpul prestării serviciului şi despre măsurile întreprinse;

–           – în caz de accidente produse la instalaţii, conducte, reţele electrice sau telefonice şi în orice alte împrejurări, care sunt de natură să producă pagube, să aducă imediat la cunoştinţă celor în drept la asemenea evenimente şi să ia primele măsuri imediat după constatarc;

–          în caz de incendii să ia imediat măsuri de localizare, stingere şi de salvare a persoanelor, bunurilor şi a valorilor, respective şi în caz de calamităţi;

–          să sesizeze poliţia în legătură cu orice faptă de natură de a prejudicia patrimoniul beneficiarului;

–          să fie respectuoşi în raporturile de serviciu și cu angajații beneficiarului.

 

 
2 Pază tehnică:      
  Cladirile dotate cu sistem de supraveghere video, sisteme de alarmă antiincendiară și împotriva efracției, terenul din gestiune zile 365 Supravegherea tehnica  prin monitorizarea sistemului video, sistemelor de alarmă împotriva efracţiei,  antiincendiu, defecţiuni tehnice (inundaţie, intreruperea curentului, scurgere gaze) 24/24, 7 zile pe săptămână.

Intervenţia  echipei mobile timp de 3-5 min de la declanşarea alarmei. Echipele mobile amplasate la odistanţa de cel mult 3 km.

Ofertantul:

-asigura echpamentele tehnice pentru  dotarea încăperilor  păzite,

– sesizarea autorităţilor competente în funcţie de situaţie, când s-a stabilit că autorii au săvârşit fapte contravenţionale sau penale

 

 
 1. Termenul de valabilitate a contractului:  31.12.2021
 2. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț per lot și în conformitate cu criteriile de atribuire, stabilite de către instituție
 3. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
 • până la: [ora exactă] 10:00 pe:  26.10.2020
 1. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

mun. Chișinău, str. Romană, 1; anticamera@crepor.org; fax: 022-229927

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki
Share to Yandex
Mai mult..

Îngrijitor încăperi de producție și de serviciu

October 16th, 2020 admin-crepor

Scopul general al funcției:

Întreținerea și menținerea curățeniei în secție și alte sectoare, cu respectarea normelor igienico-sanitare.

Sarcinile de bază:

– Șterge praful și spală podelele, tavanul,  pereții, ferestrele, ușile, scările secției.

– Curăţă şi dezinfectează veceurile și alte locuri de uz comun.

– Pregăteşte diferite soluții de spălat și de dezinfectare a încăperilor.

– Repartizează urnele de gunoi, le spală, le dezinfectează.

 

Studii: medii;

Experiență profesională:  Vechimea în muncă 1-2 ani.

Atitudini/comportamente: Responsabilitate față de îndeplinirea obligațiunilor de funcție, respect față de colegi.

Cerinţe generale: pentru candidații la funcțiile vacante

a) Să deţină cetăţenia Republicii Moldova  şi domiciliul stabil în Republica Moldova;

b) Să fie cunoscător al limbii  de stat  scris şi vorbit;

c) Să aibă capacitate deplină  de exerciţiu;

d) Să aibă studiile necesare prevăzute pentru funcţia respectivă;

e) Să aibă o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată.

Lista documentelor necesare a fi prezentate personal de candidaţii pentru participare,  care va conţine:

– copia și originalul buletinului de identitate;

– copia și originalul carnetului/carnetelor  de muncă;

– 2 foto 3 x 4.

Notă: Copiile documentelor nominalizate se prezintă împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora.

Telefon de contact: 022-263077

 

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki
Share to Yandex
Mai mult..

Bufetieră

October 16th, 2020 admin-crepor

Scopul general al funcției:

 Primirea produselor alimentare și distribuirea meselor dietice în strictă corespundere cu regimul dietic prescris de medic.

 1. Participă activ în procesul de alimentare a pacienților ;
 2. Asigură respectarea normelor sanitaro-epidemice în sufrageria secției;
 3. Respectă strict normele de distribuire a meselor în alimentația pacienților, conform standardelor de alimentație;
 4. Duce responsabilitate personală pentru păstrarea bunurilor materiale din sufrageria secției;
 5. 5. Respectă etica și deontologia medicală;

Studii: Medii, medii speciale;

Experiență profesională:  Vechimea în muncă 1-2 ani.

Cerinţe generale: pentru candidații la funcțiile vacante

a) Să deţină cetăţenia Republicii Moldova  şi domiciliul stabil în Republica Moldova;

b) Să fie cunoscător al limbii  de stat  scris şi vorbit;

c) Să aibă capacitate deplină  de exerciţiu;

d) Să aibă studiile necesare prevăzute pentru funcţia respectivă;

e) Să aibă o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează, conform

certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată.

Lista documentelor necesare a fi prezentate personal de candidaţii pentru participare, 

 care va conţine:

– copia și originalul buletinului de identitate;

– copia și originalul carnetului/carnetelor  de muncă;

– 2 foto 3 x 4.

Notă: Copiile documentelor nominalizate se prezintă împreună cu

documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora.

Telefon de contact: 022-263077

 

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki
Share to Yandex
Mai mult..

Modelier constructor

October 16th, 2020 admin-crepor

Modelier constructor, secția confecționare încălțăminte ortopedică, Departamentul tehnică ortopedică, confecționare și asigurare cu mijloace ajutătoare  tehnice.

 

Scopul general al funcției:  Modelarea încălțămintei cu însușirea tehnologiei progresiste

Sarcinile de bază:

 • Modelarea și confecționarea cu prezentarea spre aprobare la comisia medico-tehnică a modelelor noi de încălțăminte ortopedică și colaborarea cu medicul ortoped protezist.

 

Cerințe specifice:

Studii: Superioare de specialitate (prelucrare, confecționarea și modelarea articolelor din piele).

Cunoștințe: 

 • Metode de bază de construire și croire, metode actuale de modelare;
 • Tehnologii de modelare;
 • Destinațiile și caracteristica materialelor folosite;
 • Trăsături caracteristice în alegerea modelelor pentru diferite vîrste ale clienților;
 • Metodele de înlăturare a defectelor, care pot apărea pe parcursul confecționării încălțămintei ortopedice.

 

Experiență profesională:  vechimea în muncă – nu mai puțin de 3 ani.

Atitudini/comportamente

Respect față de colegi; stabilitate emoțională, receptivitate la idei    noi, obiectivitate, loialitate, tendințe către dezvoltare profesională continuă.

Cerinţe generale: pentru candidații la funcțiile vacante

a) Să deţină cetăţenia Republicii Moldova  şi domiciliul stabil în Republica Moldova;

b) Să fie cunoscător al limbii  de stat  scris şi vorbit;

c) Să aibă capacitate deplină  de exerciţiu;

d) Să aibă studiile necesare prevăzute pentru funcţia respectivă;

e) Să aibă o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată.

Lista documentelor necesare a fi prezentate personal de candidaţii pentru participare,  care va conţine:

– copia și originalul buletinului de identitate;

– copiile și originalele diplomelor de studii;

– copia și originalul carnetului/carnetelor  de muncă;

– copia adeverinţei de recrut sau al livretului militar;

– copia certificatului de căsătorie, în caz dacă numele din diploma de studii nu corespunde cu buletinul de identitate;

–          2 foto 3 x 4.

Notă: Copiile documentelor nominalizate se prezintă împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora.

 

Telefon de contact: 022-263077

 

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki
Share to Yandex
Mai mult..

Lăcătuș reparator la instalațiile tehnologice

October 16th, 2020 admin-crepor

Scopul general al funcției:

Asigură deservirea calitativă și operativă a utilajului tehnologic de producere.

 

Sarcinile de bază:

 • Efectuează lucrări de ajustare și reparare capitală a utilajului tehnologic, conform planului reviziilor periodice și reparații capitale;
 • Analizează cazurile de ieșire din funcție a utilajului din sectorul încredințat, stabilește cauza, care generat deteriorarea lor;
 • Utilizează echipamentul individual de protecție și mijloacele de protecție;
 • Întreține echipamentul individual de protecție în condiții perfecte de siguranță prin păstrare, curățare și verificarea corespunzătoare;
 • I-a măsuri în limita competenții sale și comunică șefului de sector în caz de constatare a unor abateri de la prevederile instrucțiunilor tehnice interne ale fișelor tehnologice etc., precum și a unor defecte în instalațiile și în utilajul tehnologic, care ar putea pune în pericol securitatea oamenilor.

 

Cerințe specifice: Studii: medii de specialitate sau profesionale.

Cunoștințe:

 • Normele tehnice în vigoare.

 

Experiență profesională:  Vechimea în muncă 3 – 5 ani.
 

Atitudini/comportamente: Responsabilitate, respect față de oameni, tendință spre dezvoltare profesională continuă.

Cerinţe generale: pentru candidații la funcțiile vacante

a) Să deţină cetăţenia Republicii Moldova  şi domiciliul stabil în Republica Moldova;

b) Să fie cunoscător al limbii  de stat  scris şi vorbit;

c) Să aibă capacitate deplină  de exerciţiu;

d) Să aibă studiile necesare prevăzute pentru funcţia respectivă;

e) Să aibă o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată.

Lista documentelor necesare a fi prezentate personal de candidaţii pentru participare,  care va conţine:

– copia și originalul buletinului de identitate;

– copiile și originalele diplomelor de studii;

– copia și originalul carnetului/carnetelor  de muncă;

– copia adeverinţei de recrut sau al livretului militar;

– copia certificatului de căsătorie, în caz dacă numele din diploma de studii nu corespunde cu buletinul de identitate;

–         2 foto 3 x 4.Notă: Copiile documentelor nominalizate se prezintă împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora.

Telefon de contact: 022-263077

 

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki
Share to Yandex
Mai mult..

Intendent

October 16th, 2020 admin-crepor

Scopul general al funcției:

Asigurarea procesului de administrare eficientă a clădirilor instituției.

 

Sarcinile de bază:

 • Supraveghează modul de gestionare a clădirilor/încăperilor instituției, precum și starea tehnică a construcțiilor;
 • Repartizează muncitorii din subordine pentru diferite lucrări de reparație și construcție;
 • Verifică procesele de muncă și se asigură și asigură realizarea acestora în termen;
 • Ia decizii tehnice cu privire la anumite operațiuni de construcții/reparații;
 • Participă la efectuarea inventarierii a bunurilor din dotare;
 • Asigură obținerea documentației și aprobărilor specifice în domeniul administrării clădirilor și terenului (cadastru, primărie, etc.);
 • Păstrează în condiții optime documentația tehnică a clădirilor (planuri și dosare cadastrale, scheme-plan, etc.), precum și asigură actualizarea acestor documente la necesitate;
 • Propune soluții viabile pentru buna funcționare a mijloacelor fixe de uz comun;
 • Monitorizează starea încăperilor și ia măsuri pentru a le repara.

–    Coordonează activitatea muncitorilor din subordine, zugravilor și îngrijitorilor încăperi de            producere și de serviciu în scopul asigurării curățeniei în încăperile instituției;                                                                                                                                                               –  Planifică și supraveghează utilizarea rațională a resurselor;

–  Asigură stocurile necesare de materialele de construcție pentru efectuarea reparațiilor curente;

–  Execută și alte activități în legătură cu îndeplinirea sarcinilor sale de serviciu conform dispozițiilor primite de la persoanele care au acest drept.

 

Studii: medii speciale, superioare;

Experiență profesională:  Vechimea în muncă 1-2 ani.

Atitudini/comportamente: Responsabilitate față de îndeplinirea obligațiunilor de funcție, respect față de colegi,tendință spre dezvoltare continuă.

Cerinţe generale: pentru candidații la funcțiile vacante

a) Să deţină cetăţenia Republicii Moldova  şi domiciliul stabil în Republica Moldova;

b) Să fie cunoscător al limbii  de stat  scris şi vorbit;

c) Să aibă capacitate deplină  de exerciţiu;

d) Să aibă studiile necesare prevăzute pentru funcţia respectivă;

e) Să aibă o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată.

Lista documentelor necesare a fi prezentate personal de candidaţii pentru participare,  care va conţine:– copia și originalul buletinului de identitate;

– copia și originalul carnetului/carnetelor  de muncă;

–         2 foto 3 x 4.

Notă: Copiile documentelor nominalizate se prezintă împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora.

Telefon de contact: 022-263077

 

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki
Share to Yandex
Mai mult..

Cofetar, categoria 4, Cantină

October 16th, 2020 admin-crepor

Scopul general al funcției:
Tehnologia preparării diferitor produse de patiserie, foietaj, prăjituri și alte produse de cofetărie.
Sarcinile de bază:
– Cunoașterea tehnologiei sortimentului a diferitor copturi;
– Cunoașterea utilizării cărții de preparare a copturilor;
– Pregătirea aluatului, cozonacilor, produse finite de cofetărie, patiserie;
– Bracherajul;
– Cunoașterea rețetarului pentru asortimentul preparării diferitor copturi;
– Verificarea calitații și prospețimii ingredientelor utilizate;
– Asigurarea respectarii rețetelor si a normelor igienico-sanitare.

Cerințe specifice:
Studii:
Studii profesionale, categorie de calificare în domeniu.

Cunoștințe:
Reţetele de fabricaţie şi normele de consum pentru fiecare produs;
Aparatura şi modul lor de funcţionare.

Experiență profesională: vechimea în muncă – 2 ani în domeniul dat

Atitudini/comportamente:
Responsabilă, respect față de oameni, obiectivă, loială, disciplinată.
Cerinţe generale: pentru candidații la funcțiile vacante
a) Să deţină cetăţenia Republicii Moldova şi domiciliul stabil în Republica Moldova;
b) Să fie cunoscător al limbii de stat scris şi vorbit;
c) Să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) Să aibă studiile necesare prevăzute pentru funcţia respectivă;
e) Să aibă o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată.
Lista documentelor necesare a fi prezentate personal de candidaţii pentru participare, care va conţine:
– copia și originalul buletinului de identitate;
– copiile și originalele diplomelor de studii;
– copia și originalul carnetului/carnetelor de muncă;
– copia certificatului de căsătorie, în caz dacă numele din diploma de studii nu corespunde cu buletinul de identitate;
– 2 foto 3 x 4.
Notă: Copiile documentelor nominalizate se prezintă împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora.

Telefon de contact: 022-263077

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki
Share to Yandex
Mai mult..

Auditor intern

October 16th, 2020 admin-crepor

Cerințe față de candidați:

 • Deţine cetăţenia Republicii Moldova
 • Posedă limba de stat și limba rusă;
 • Este apt din punct de vedere al stării sănătăţii pentru exercitarea funcţiei date;
 • Studii economice superioare și experiență în domeniu minim 5 ani;
 • Cunoașterea unei limbi de circulație internațională prezintă un avantaj;
 • Cunoștințe în domeniul legislației fiscale și contabile;
 • Abilităţi de operare PC (Excel-nivel profesionist, Word, 1C – la nivel de utilizator).
  Abilităţi de lucru cu informaţia, planificare, organizare, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, instruire, soluţionare de probleme, aplanare de conflicte,  comunicare eficientă.
  Deține licență de auditor;
  Abilități de coordonare a proceselor de elaborare și executare a planurilor de perspectivă a  întreprinderii.

Aptitudini / comportamente:

 1. Spirit de iniţiativă;
 2. Flexibilitate;
 3. Disciplină;
 4. Responsabilitate;
 5. Tendinţă spre dezvoltare personală și profesională continuă.

Responsabilități:

 1. Stabileşte etapele de realizare a auditului intern;

1.1 Elaborează  planul  misiunii de audit intern, care  include:

 1. obiectivele operaţionale şi riscurile asociate acestora;
 2. obiectivele misiunii de audit intern și criteriile aferente;
 3. aria de aplicabilitate a misiunii de audit intern;
 4. calendarul activităților aferente fiecărei etape;
 5. metodele şi tehnicile de audit utilizate;
 6. termenii stabiliți pentru prezentarea proiectului raportului de audit;
 7. resursele alocate.

1.2. Elaborează Programul de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii activităţii de audit intern  în cadrul I. P. CREPOR, care va include evaluări interne şi evaluări externe ale calității  şi stabilește politicii şi procedurii, ținând cont de specificul, structura şi mărimea I P CREPOR, de mărimea, structura şi modul de organizare a activităţii de audit intern, precum şi de complexitatea acesteia, care sunt revizuite periodic;

1.3. Eaborează planul de audit intern corespunzător scopului şi obiectivelor auditului intern. Stabileşte un process  de identificare a evenimentelor semnificative  viitoare, care pot avea un impact favorabil sau nefavorabil asupra atingetii obiectivelor  strategice şi operaţionale, Determină nivelul acceptabil al riscurilor reziduale în cadrul ebtităţăţii şi evaluarea documentată a riscurilor, întreprinsă cel puțin anual;

11.4.Elaborează Programul de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii activităţii de audit intern  în cadrul CREPOR , care va include evaluări interne şi evaluări externe ale calității;

11.5.Asigură realizarea evaluărilor interne prin monitorizare continuă și autoevaluări periodice a  activităţii subdiviziunilor entităţii;

11.6.Asigură planificarea misiunilor de audit intern  şi evaluarea documentată a riscurilor, întreprinsă cel puțin anual;

11.7. Documentează constatările de audit cu exactitate şi în mod concis în dosarele curente şi permanentede audit în conformitate cu Standardele Naţionale de audit Intern;

11.8. Participă la formularea versiunii preliminare a recomandărilor  pentru raportul de audit intern;

11.9. Asigură suport conducătorilor subdiviziunilor structurale ale entităţii pentru  implementarea  unei structuri  funcţionale privind  instituirea  sistemului de management al riscurilor (CIM) în cadrul  I. P. CREPOR.

11.10. Evaluează eficacitatea controlului intern managerial, oferă recomandări pentru dezvoltarea acestuia şi emite o opinie cu privire la adecvarea și eficacitatea controlului intern managerial.  Stabileşte concluziile /constatările fundamentate pe baza analizei obiective a datelor selectate;

11.11. Asigură evaluarea impactului deficitului de resurse reale şi de competenţe disponibile, indentifică riscurile, evaluează expunerea generală şi de competenţe disponibile.

11.12.   Eaborează   Strategia  de audit intern  a instituţiei;

11.13. Elaborează documentele specifice activităţii de audit intern în funcţie de scopul şi obiectivele auditului intern şi conform planului de audit;

11.14.  Modifică planul anual de audit intern în funcţie de condiţiile externe apărute pe durata desfăşurării procesului de audit, conform legislaţiei în vigoare;

11.15.   Prezintă şi arhivează raportul de audit intern conform legislaţiei în vigoare;

11.16   Evaluează, cel puțin o dată la 3 ani, sistemul de gestionare a tehnologiilor informaţionale ale entităţii publice;

11.17. Evaluează eficacitatea controlului intern managerial și oferă recomandări pentru dezvoltarea acestuia şi emite o opinie cu privire la adecvarea și eficacitatea controlului intern managerial.

11.18. Asigură realizarea evaluărilor interne prin monitorizare continuă și autoevaluări periodice a  activităţii subdiviziunilor entităţii.

Oferim:

 1. Salariu atractiv
 2. Pachet social;
 3. Telefon de serviciu
 4. Lucru în echipă,

  Lista documentelor necesare a fi prezentate personal de candidaţii pentru participare,  care va conţine:

– copia și originalul buletinului de identitate;

– copiile și originalele diplomelor de studii;

– copia și originalul carnetului/carnetelor  de muncă;

– copia certificatului de căsătorie, în caz dacă numele din diploma de studii nu corespunde cu buletinul de identitate;

– 2 foto 3 x 4.

Notă: Copiile documentelor nominalizate se prezintă împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora.

Telefon de contact: 022-263077

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki
Share to Yandex
Mai mult..