RAPORTUL privind rezultatele activității economico – financiare ale Centrului Republican Experimental Protezare, Ortopedie şi Reabilitare pentru anul 2018

November 20th, 2019 admin-crepor

 

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki
Share to Yandex
Mai mult..

Maistru controlor

November 15th, 2019 admin-crepor

Maistru controlor

 

Scopul general al funcției:

Asigură controlul calității producției finite, materiei prime, materialelor, semifabricatelor și pieselor de completare, respectarea tehnologiei la postul de muncă.

 

Sarcinile de bază:

 • Controlul calității producției confecționată și reparată la CREPOR; preîntâmpinarea fabricării producției, care nu corespunde standardelor și condițiilor tehnice;
 • Controlul intrării materiei prime și materialelor, semifabricatelor, pieselor și instrumentelor, recepționate de CREPOR și destinate producției de bază, controlul corespunderii acestora revendicărilor stabilite la transmiterea lor de la depozit în producție, controlul de recepționare a producției finite, precum și efectuarea altor operații de control, prevăzute de procesul tehnologic;
 • Efectuarea verificării, calității producției finite, materiei prime, materialelor, semifabricatelor, pieselor de completare, calității executării operațiilor tehnologice la fiecare proces;
 • Verificarea corespunderii operațiilor de producție, cerințelor tehnice, hărților și altor documentații tehnologice;
 • Participă la proiectarea și confecționarea noilor mostre de producție și ale celor modernizate.

 

Cerințe specifice: Studii: Superioare sau medii cu specializarea industrial-economică.

Cunoștințe:

 • Legislația în domeniu;

Instrucțiuni de serviciu și alte acte normative.

Experiență profesională:  Experiență în domeniu cel puțin 3 ani.

 

Atitudini/comportamente: Responsabilitate, respect față de oameni, tendință spre dezvoltare profesională continuă.

Cerinţe generale: pentru candidații la funcțiile vacante

a) Să deţină cetăţenia Republicii Moldova  şi domiciliul stabil în Republica Moldova;

b) Să fie cunoscător al limbii  de stat  scris şi vorbit;

c) Să aibă capacitate deplină  de exerciţiu;

d) Să aibă studiile necesare prevăzute pentru funcţia respectivă;

e) Să aibă o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată.

Lista documentelor necesare a fi prezentate personal de candidaţii pentru participare,  care va conţine:

– copia și originalul buletinului de identitate;

– copiile și originalele diplomelor de studii;

– copia și originalul carnetului/carnetelor  de muncă;

– copia adeverinţei de recrut sau al livretului militar;

– copia certificatului de căsătorie, în caz dacă numele din diploma de studii nu corespunde cu buletinul de identitate;

– 2 foto 3 x 4.

Notă: Copiile documentelor nominalizate se prezintă împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora.

Telefon de contact: 022-263077

 

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki
Share to Yandex
Mai mult..

Asistent medical

November 15th, 2019 admin-crepor

Asistent medical

 

Scopul general al funcției:

Efectuarea activității de serviciu în deservirea pacienților bazându-se în acțiunile sale pe cunoștințe profesionale prin promovarea modului sănătos de viață.

 

Sarcinile de bază:

 • Execută obligațiunile ce decurg din normele și reglementările legale, din    prevederile normelor cu caracter profesional;
 • Dă dovadă cunoașterii eticii și deontologiei medicale;
 • Supraveghează starea pacientului în timpul efectuării procedurii, lucrul aparatajului, indicii instrumentelor de măsurare, ceasornicului de semnalizare;
 • Studiază materialele de specialitate, actele normative;
 • Asigură respectarea normelor sanitaro – epidemiologice;
 • Respectă reglementările privind prevenirea, controlul și combaterea infecțiilor nosocomiale, a condițiilor igienico-sanitare, a circuitelor sanitare din secție conform ordinelor în vigoare;
 • Prezintă rapoarte lunare, anuale privind activitatea de bază în secție;
 • Cunoaște și respectă confidențialitatea informațiilor referitoare la datele personale ale angajaților, drepturilor pacientului, precum și normele de aplicare a legii pentru toate cazurile sociale, respectă demnitatea și intimitatea pacienților;

 

Cerințe specifice: Studii: medii speciale, perfecționare, categoria de calificare.

Cunoștințe:  Nivel înalt de cunoștințe, cunoașterea ordinelor și Instrucțiunilor în vigoare, posedarea limbii de stat.

Experiență profesională:  Vechimea în muncă 1-2 ani ani.

Atitudini/comportamente: Responsabilitate față de îndeplinirea obligațiunilor de funcție, respect față de pacienți și colegi, obiectivitate, loialitate, receptivitate la idei noi.

Cerinţe generale: pentru candidații la funcțiile vacante

a) Să deţină cetăţenia Republicii Moldova  şi domiciliul stabil în Republica Moldova;

b) Să fie cunoscător al limbii  de stat  scris şi vorbit;

c) Să aibă capacitate deplină  de exerciţiu;

d) Să aibă studiile necesare prevăzute pentru funcţia respectivă;

e) Să aibă o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată.

Lista documentelor necesare a fi prezentate personal de candidaţii pentru participare,  care va conţine:

– copia și originalul buletinului de identitate;

– copiile și originalele diplomelor de studii;

– copia și originalul carnetului/carnetelor  de muncă;

– copia adeverinţei de recrut sau al livretului militar;

– copia certificatului de căsătorie, în caz dacă numele din diploma de studii nu corespunde cu buletinul de identitate;

– 2 foto 3 x 4.

Notă: Copiile documentelor nominalizate se prezintă împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora.

Telefon de contact: 022-263077

 

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki
Share to Yandex
Mai mult..

ANUNŢ privind organizarea concursului privind selectarea reprezentantului societății civile în Consiliul Instituției publice „Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare”

October 21st, 2019 admin-crepor

A N U N Ţ

privind organizarea concursului privind selectarea reprezentantului societății civile în Consiliul Instituției publice „Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare”

 

Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale (MD 2009, Chişinău, str. Vasile Alecsandri, 2) anunţă concurs privind selectarea reprezentantului societății civile în Consiliul Instituției publice „Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare”,

Cerinţele postului:

 1. a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 2. b) are capacitate de exercițiu;
 3. c) cunoaşte limba de stat;
 4. d) este membru a unei ONG înregistrat în condițiile legii, care promovează drepturile persoanelor cu dizabilități locomotorii sau a veteranilor de război;
 5. e) nu se află în conflict de interese cu angajații Instituției publice „Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare”
 6. f) are o reputaţie ireproșabilă;

La înscrierea pentru concurs, candidaţii vor depune un dosar, care include următoarele acte:

1)     cererea pentru participare la concurs;

2)      curriculum vitae (CV) model Europass;

3)      copia buletinului de identitate;

4)      copia actelor de studii;

5)      scrisoarea de intentie;

6)      scrisoarea de recomandare a organizației al cărui membru este;

7)      copia certificatului de membru al ONG;

8)      declarația pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale;

9)      acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal;

10)  declaratia pe propria raspundere privind interesele personale în raport angajații Instituției publice „Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare” (conform modelului);

Copiile documentelor prezentate sînt autentificate notarial sau se prezintă împreună cu documentele originale, pentru a confirma veridicitatea lor.

Dosarele pot fi depuse la Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, bir. 111, în termen de 15 zile lucrătoare de la data publicării, inclusiv, între orele 800-1700, cu excepţia zilelor de sîmbătă şi duminică.

Persoana responsabilă de recepţionarea dosarelor şi furnizarea informaţiilor suplimentare referitor la organizarea concursului – dna Victoria Olaru, șef Serviciu resurse umane tel. 0 (22) 26-88-02, victoria.olaru@msmps.gov.md

Termenul limită de depunere – 07 noiembrie 2019

 

Regulamentul privind selectarea reprezentantului societății civile în Consiliul Instituției publice Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare (se anexează).

Regulamentul privind selectarea reprezentantului societății civile în Consiliul Instituției publice Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki
Share to Yandex
Mai mult..

Ziua lucrătorului din sfera protecţiei sociale a populaţiei

September 16th, 2019 admin-crepor

Stimaţi colegi,
Cu prilejul sărbătorii profesionale „Ziua lucrătorului din sfera protecţiei sociale a populaţiei” Vă aducem sincere felicitări, urări de sănătate, pace şi realizări frumoase în domeniul în care activaţi. Domeniul protecţiei sociale solicită eforturi comune din partea noastră, a tuturor, pentru împlinirea acestei nobile şi necesare misiuni.
Munca Dumneavoastră în domeniul protecţiei sociale cere răbdare, devotament şi profesionalism. Vă exprimam întreaga recunoştinţă pentru aportul adus la dezvoltarea serviciilor publice, pentru munca depusă cu dăruire de sine, pentru bunătatea, respectul şi receptivitatea manifestată faţă de cetăţeni.
Cu aceste gînduri Vă uram multă sănătate, multe succese şi mari realizări în tot ceea ce faceţi pentru binele şi prosperarea domeniului. Vă dorim împlinirea tuturor năzuinţelor profesionale şi personale, să aveţi parte de multe bucurii, fericire, linişte în suflet şi recunoştinţă din partea celor din jur, multă răbdare în realizarea în continuare a activităţii nobile.

Cu mult respect şi consideraţiune, Administratia I.P. CREPOR

 

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki
Share to Yandex
Mai mult..

Invitație concurs achizitionare utilaj tehnologic

July 4th, 2019 admin-crepor

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki
Share to Yandex
Mai mult..

Un lot de o mie cărucioare fotolii rulante va fi repartizat persoanelor cu dizabilități din țară.

June 7th, 2019 admin-crepor

La data de 5 iunie curent, Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare a recepționat peste 500 cărucioare fotolii rulante, ceia ce constituie a II tranșă din cărucioarele achiziționate în acest an pentru acoperirea necesităților populației Republicii Moldova.

Astfel, pentru 2019, la poziția „Asigurarea persoanelor și copiilor cu dizabilități cu cărucioare fotolii rulante”, din bugetul național, prin intermediul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, au fost alocați 3500,0 mii lei. Din mijloacele alocate au fost procurate în jur de o mie cărucioare, dintre care primul lot, în mărime de 493 cărucioare a fost livrat la 28 mai 2019.

Urmează de menționat că scaunele cu rotile achiziționate sunt de diverse modele, atât pentru utilizatori activi, cât și pasivi, precum și de diverse dimensiuni, atât pentru copii, cât și pentru adulți.

Întregul lot procurat va fi distribuit pe parcursul lunilor iunie-iulie curent, conform graficelor care pot fi consultate mai jos. În acest context subliniem că, repartizarea celor o mie de cărucioare în perioada imediat următoare va permite reducerea substanțială a rândul de așteptare existent.

Totodată, pentru anul viitor se preconizează o majorare a finanțării în domeniul achiziționării mijloacelor de locomoție nemecanizate, fapt ce va permite acoperirea în deplină măsură a rândului de așteptare, precum și crearea unei rezerve pentru distribuirea imediată a cărucioarelor fotolii rulante conform ordinii de parvenire a cererilor. Aceasta va reduce considerabil termenul de așteptare a unui cărucior de către solicitant, de la doi ani, în condițiile rândului existent la ziua de astăzi, la câteva săptămâni, pentru perioada întocmirii și examinării dosarului beneficiarului.

 

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki
Share to Yandex
Mai mult..

Misiune de binefacere cu training gratuit și o donație de peste 1000 cărucioare fotolii rulante.

May 18th, 2019 admin-crepor

În perioada 14-16 mai anul curent, în incinta Centrului Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare s-a desfășurat o amplă misiune de binefacere organizată sub egida Bisericii lui Isus Hristos și a Sfintelor Zile de Apoi, prin intermediul organizației sale de caritate LDS CHARITIES, în cadrul căreia un lot de peste o mie cărucioare fotolii rulante au fost donate Societății Invalizilor din Republica Moldova, pentru a fi distribuite persoanelor cu dizabilități din țară.

Colaborarea dintre Societatea invalizilor și LDS CHARITIES a fost inițiată în anul 2001 și pe perioada celor 18 ani de activitatea fructuoasă peste 10 mii de cărucioare au fost configurate și distribuite solicitanților din întreaga republică.

De asemenea, în perioada prenotată a fost organizat un training în cadrul căruia specialiștii Direcțiilor de Asistență Socială din raioanele țării au fot instruiți de către doctorul Rick Johnson și Richard Goddard, doi tehnicieni ai LDS CHARITIES, în vederea aplicării metodelor adecvate de evaluare, asamblare și ajustare a cărucioarelor fotolii rulante reieșind din necesitățile personale ale fiecărui beneficiar. Fiecare participant al instruirii a primit câte un certificat, recunoscut internațional, care stabilește că titularul a trecut nivelul necesar de instruire și este apt pentru a contribui corect și eficient la procesul de distribuție a cărucioarelor fotolii rulante solicitanților din teritoriu, reieșind din dizabilitatea sau afecțiunea de care suferă, modul de viață, necesitățile reale ale acestora.

La ceremonia de închidere a misiunii a participat, de asemenea, administrația CREPOR și conducerea de vârf a Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova, în persoana dnei Viorica Dumbrăveanu, Secretar de Stat, și dlui Vasile Cușca, Șef al Direcției politici de protecție a drepturilor persoanelor cu dizabilități, care și-au exprimat gratitudinea față de acțiunile de binefacere întreprinse de către LDS CHARITIES și ajutorul, atât de necesar, acordat păturilor sociale vulnerabile din țară. Astfel, MSMPS își declară întreaga susținere pentru continuarea colaborării de mai departe dintre Societatea invalizilor și organizația de binefacere în scopul îmbunătățirii calității vieții persoanelor cu dizabilități din țară și facilitarea procesului de incluziune socială a acestora.

 

     

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki
Share to Yandex
Mai mult..

May 7th, 2019 admin-crepor

Medic ecografist

Scopul general al funcției:

Efectuiază examinări ecografice în baza competenței în ecografie/doplerografie și înscrie rezultatul examinării în extrasul tipizat al unității.

 

 

Sarcinile de bază:

 • Asigură investigațiile ultrasonografice beneficiarilor centrului Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare;
 • Repartizează timpul pentru consultații;
 • Participă la ședințele din secție și unitate;
 • Prezintă rapoarte săptămînale, lunare, trimestriale și anuale privind activitatea sa;
 • Studiază materialele periodice de specialitate, actele normative și perfecționează sistematic nivelul profesional.

 

Cerințe specifice: Studii: medicale superioare, calificarea – medicina generală, specializarea – ecografie, doplerografie.

 

Cunoștințe:  Categorie de calificare în ecografie, doplerografie.

 

Experiență profesională:  Vechimea în muncă 3-5 ani.

 

Atitudini/comportamente: Responsabilitate față de îndeplinirea obligațiunilor de funcție, respect față de pacienți și colegi, obiectivitate, loialitate, receptivitate la idei noi, tendință spre dezvoltare profesională continuă.

Cerinţe generale: pentru candidații la funcția vacantă

a) Să deţină cetăţenia Republicii Moldova  şi domiciliul stabil în Republica Moldova;

b) Să fie cunoscător al limbii  de stat  scris şi vorbit;

c) Să aibă capacitate deplină  de exerciţiu;

d) Să aibă studiile necesare prevăzute pentru funcţia respective, specializări, perfecționări, categorie de calificare;

e) Să aibă o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată.

Lista documentelor necesare a fi prezentate personal de candidaţii pentru participare,  care va conţine:

– copia și originalul buletinului de identitate;

– copiile și originalele diplomelor de studii;

– copia și originalul certificatului de perfecționare profesională continua în domeniul medicinii;

– copia și originalul certificatului de calificare profesională;

– copia adeverinţei de recrut sau al livretului militar;

–copia certificatului de căsătorie, în caz dacă numele din diploma de studii nu corespunde cu buletinul de identitate;

– 2 foto 3 x 4.

Notă: Copiile documentelor nominalizate se prezintă împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora.

Telefon de contact: 022-263077

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki
Share to Yandex
Mai mult..

ANUNȚ PRIVIND DESFĂȘURAREA CONCURSULUI INTERN DE ACHIZIȚIONARE A MATERIEI PRIME ȘI SEMIFABRICATELOR PROTETICO-ORTOPEDICE POTRIVIT NECESITĂȚILOR INSTITUȚIEI

May 2nd, 2019 admin-crepor

Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare anunță concurs intern de selectarea a furnizorilor de materie primă și semifabricate protetico ortopedice, conform următoarelor poziții:

Наименование  

Кол-во

 

Ед. изм.

Рукав 20 шт.
TP сплошной 6мм телесный 52 м. кв.
Шина 5 комп.
РСУ 40 шт.
Смола винил – стироловая, банка 3,79 кг. 14 шт.
Порошок-отвердитель 0,150 кг 14 шт.
ПВС рукав 10/8 100 шт.
Войлок седельный 7 мм 10 кг.
Лак полиамид 500 кг.
Паста пигментная ПалИж 554 1л 1 шт.
Оболочка 20 шт
Пелот 50/40 шт.
Кисть 10 шт.
Кисть косметическая 46 шт.
Лучезапястный сустав 18,5 см

(Кисть косметическая женская )

2/2 шт.
Лучезапястный сустав 20 см

(Кисть косметическая мужская) Длина кисти 35 см

2 шт.
Стопа 81 шт.
Стопа мужская типа ”SACI” 15/15 шт.
Стопа мужская типа ”SACI” 10/10 шт.
Коленный модуль 25 шт.
Пластилин 2 кг.
Чехол С 909 ЧГ-05 200 шт.
Чехол С 905 ЧГ-05 200 шт.
Лак НЦ 598 50 Л
8S5 180×80 L4 – Оболочка 1 шт.
Лайнер (OTTO-BOK) 1 шт.
Гранитоль Корд 1000 м.кв.
Ортофом “Primacell” чёрный/белый сплошной 2мм 10 м.кв.
Пластазот 2000х1000х2мм телесный 10 м.кв.
Пробковый агломерат 1000х500х45мм 28 лист
Плиты Медиорт-611Э 25 лист
Каркасы пластмассовые для стелек 805 45 пара
Вкладыш 581 300 шт.
Semifabricat 649G15 1480х100х60 30 шт.
Semifabricat 649G15 1480х100х24 55 шт.
Тонкошерстный (3 класс чистоты материала), диаметр 401-450 мм (войлочный круг) 3 шт.
Шина 66 пар
Узел 16ФЛ-110/16МЛ-160 27 шт.
Комплект 9656Л 2 комп.
Щиколотка 5 шт.
Заклепка медная 5 кг.
Шайба 4000 шт.
Блочек 1 кг.
Коленный узел 16 Ф замковый 40 мм без чашки 10 шт.
Коленный узел 16 М без замковый 40мм без чашки 4 шт.
Чашка с РСУ для узла 16Ф, диаметр 110мм 3 шт.
Чашка с РСУ для узла 16Ф, диаметр 130мм 7 шт.
Чашка с РСУ для узла 16М, диаметр 140мм 3 шт.
Чашка с РСУ для узла 16М, диаметр 160мм 1 шт.
Капка 1200 шт.
Штрипка 900 шт.
Ремень-подхавата 100 шт.
Модуль несущий, длина 450 100 шт.
Модуль несущий, длина 200 250 шт.
Модуль несущий 50 шт.
Втулка 200 шт.
Оболочка косметическая 800 шт.
Лента протезная эластичная для помочей 45 мм 100 м.
Чехол С 904 ЧБ-03 200 шт.
Чехол С 908 ЧБ-03 200 шт.
Чехол С 909 ЧГ-09 400 шт.
Чехол С 905 ЧГ-09 400 шт.
Углеткань, ширина 150 см 40 м2
Стопа1Н40=23R 5 шт.
Стопа1Н40=25R 20 шт
Стопа1H40=25L 20 шт
Стопа1Н40=26L 40 шт
Стопа1Н40=26R 40 шт
Стопа1Н40=27L 40 шт
Стопа1Н40=27R 35 шт
Стопа1H40=28L 10 шт
Стопа1H40=28R 5 щт
Стопа1H40=29L 4 шт
Cтопа1K30=14R 1 шт
Стопа1K30=16R 1 шт
Абалочка533=24L 4 шт
Наколеник452K7=4 5 шт
Наколеник452K7=5 5 шт
Наколеник452K7=6 2 шт
Чехол на культю ”Derma Scal453D7=3 4 шт
Чехол на культю ”Derma Scal453D7=4 4 шт
Чехол на культю ”Derma Scal453D7=5 4 шт
Чехол на культю ”Derma Scal453D5=3 4 шт
Подурживающии вандж на бедро21B37=1R 1 шт
Подурживающии вандж на бедро21В37=1L 1 шт
Адаптар2R10=22×25 60 шт
Адаптар2R10=22×26 150 шт
Moдуль2R41=1 2 шт
Модуль2R40=1 3 шт
Aдаптар4R110 2 шт
Адаптар4R104=75 2 шт
Адаптар4R103 4 шт
Адаптар4R41 80 шт
Адаптар4R42 100 шт
Адаптар4R56 2 шт
Адаптар4R56=1 2 шт
Адаптар4R56=2 2 шт
Адаптар4R89 2 шт
Aдаптар3R38 2 шт
Коленный модуль3R20 60 шт
Коленный модуль3R15 10 шт
Коленный модуль3R17 20 шт
Модуль7E7 2 шт
Термолин616T53=15 5 шт
Клапан вакуумный21Y140 20 шт
Клапан вакуумный21Y141=40 20 шт
Клапан вакуумный21Y14 10 шт
Рукав99В81=100х26х5 15 упаковок
Рукав99В81=100х30х5 15 упаковок
Рукав99В81=100*19х5 40 упаковок
Углеткань616G12 20 м
Густотертая краска617Z2=0,180 15 шт
Смола Ортоакрил617H19=4,600 35 банок
Порошок-отвердитель617Р37=0,150 35 шт
Трикотажный рукав623Т3=15 3 кг
Трикотажный рукав623Т3=12 10 кг
Трикотажный рукав623Т4=15 3 кг
Трикотажный рукав623Т4=12 20 кг
Трикотажный рукав623T4=30 1 кг
Трикотажный рукав623Т4=10 20 кг

 

Ofertele pot fi transmise pe adresa: MD 2005, mun. Chișinău, str. Romană, nr. 1 // e-mail: anticamera@crepor.org // fax: 022 229927.

Persoană de contact: Igor Agache (tel: 022 263007).

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki
Share to Yandex
Mai mult..