Scrisoare de mulțumire!

September 21st, 2020 admin-crepor

Sănătatea este una dintre cele mai de preț valori, generozitatea se încadrează și ea în aceeași listă privilegiată.

Zilnic instituția se  confruntă cu multiple provocări, care pot fi soluționate doar prin contribuția oamenilor de bună credință, care sprijină efortul nostru de a acorda ajutorul necesar beneficiarilor aflați la evidență în cadrul I.P. Centrul Republican Experimental Protezare Ortopedie și Reabilitare (CREPOR).

Astăzi, 18 septembrie 2020,  Organizația de caritate „Hjelp Moldova”, cu sediul în Norvegia,  a donat Centrului Republican Experimental Protezare Ortopedie și Reabilitare un lot de ajutor umanitar constituit din  mijloace ajutătoare tehnice (fotolii rulante, scaune reclinabile) destinate pentru asigurarea mobilității și, respectiv, a incluziunii sociale pentru persoanele cu dizabilități locomotorii deservite de către I.P.CREPOR.

               Astfel, ne exprimăm gratitudinea pentru această solidaritate și mulțumim Organizației de caritate „Hjelp Moldova”pentru ajutorul acordat.

Cu mult respect,

Administrația I.P. CREPOR

 

 

 

 

Cu mult respect,

Administrația I.P. CREPOR

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki
Share to Yandex
Mai mult..

Ziua lucrătorului din sfera protecției sociale a populației

September 18th, 2020 admin-crepor

Mesaj de felicitare!

 

Cu prilejul sărbătorii profesionale „Ziua lucrătorului din sfera protecţiei sociale a populaţiei” IP CREPOR  Vă aduce sincere felicitări, urări de sănătate, pace şi realizări frumoase în domeniul în care activaţi. Domeniul protecţiei sociale solicită eforturi comune din partea noastră, a tuturor, pentru împlinirea acestei nobile şi necesare misiuni.

Această sărbătoare ne oferă posibilitatea de a întoarce filele “unei cărţi” pline de rezultate şi realizări frumoase în domeniul de activitate. Am ştiut a face faţă provocărilor, deoarece scopul comun al activităţii noastre este de a acorda servicii  calitative şi de a fi mai aproape de cetăţeni. Munca Dumneavoastră în domeniul protecţiei sociale cere răbdare, devotament şi profesionalism. Vă exprimăm întreaga recunoştinţă pentru aportul adus la dezvoltarea serviciilor publice, pentru munca depusă cu dăruire de sine, pentru bunătatea, respectul şi receptivitatea manifestată faţă de cetăţeni.

Cu aceste gînduri Vă urăm multă sănătate, multe succese şi mari realizări în tot ceea ce faceţi pentru binele şi prosperarea domeniului. Vă dorim împlinirea tuturor năzuinţelor profesionale şi personale, să aveţi parte de multe bucurii, fericire, linişte în suflet  şi recunoştinţă din partea celor din jur, multă răbdare în realizarea în continuare a activităţii nobile.

Cu mult respect și considerațiune,

Administrația IP CREPOR

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki
Share to Yandex
Mai mult..

Anunț privind organizarea concursului pentru ocuparea funcției de director al IP CREPOR

August 19th, 2020 admin-crepor

 

Aprobat la ședința Consiliului IP CREPOR

 din 03 august 2020

 

A N U N Ţ

privind organizarea concursului pentru ocuparea funcției de director

al IP Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare

Consiliul instituției publice Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de director al instituției.

Cerințele postului:

 • deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • are studii superioare în medicină, drept, economie, contabilitate, asistență socială;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • nu are antecedente penale nestinse;
 • are o vechime în muncă de cel puţin 5 ani în domeniul;

8) nu a atins vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vârstă.

La înscrierea pentru concurs, candidaţii vor depune un dosar, care include următoarele acte:

 • cererea de participare la concurs, cu menţionarea postului solicitat;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii universitare
 • copiile altor acte care atestă efectuarea unor specializări sau instruiri;
 • copia conformă cu originalul a carnetului de muncă sau o adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • declaraţia pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 • adeverinţa medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare
 • Curriculumul Vitae;
 • copia certificatului de căsătorie sau copiile documentelor care atestă schimbarea numelui (după caz);

Copiile documentelor prezentate sunt autentificate notarial sau se prezintă împreună cu documentele originale, pentru a confirma veridicitatea lor.

Dosarele pot fi depuse on-line la următoarea adresă: victoria.olaru@msmps.gov.md

și prezentate în original pînă la ședința comisiei de concurs sau depuse personal la Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, bir. 111, pînă la data de 07 septembrie 2020, inclusiv, între orele 800-1600, cu excepţia zilelor de sîmbătă şi duminică.

Persoana responsabilă de recepţionarea dosarelor şi furnizarea informaţiilor suplimentare referitor la organizarea concursului – dna Victoria Olaru, șef Serviciu resurse umane tel. 0 (22) 26-88-02.

 

 

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki
Share to Yandex
Mai mult..

ANUNȚ IMPORTANT

August 6th, 2020 admin-crepor

Stimați beneficiari, Instituția publică „Centrul Republican Experimental Protezare Ortopedie și Reabilitare, Vă informează referitor la reluarea graduală a procesului de acordare a serviciilor de reabilitare medicală.

Accesul la serviciile medicale se va realiza în baza programării prealabile.

Internarea programată va fi efectuată în absența simptomelor de boală respiratorie, la data internării.

La prezentarea la instituție fiecare pacient va fi tratat ca potențial infectat, va purta mască de protecție, va respecta măsurile de prevenire a infecției cu Coronavirus de tip nou (COVID -19) stabilite.

Instrucțiunile privind triajul pentru internare a beneficiarilor se anexează la prezentul anunț. Rugăm să Vă familiarizați în scopul evitării a eventualelor discrepanțe.

În cazul neîntrunirii criteriilor înaintate de instrucțiunile prenotate, precum și a condițiilor impuse prin Ordinul MSMPS nr. 619/2020 (se anexează), beneficiarul nu va fi internat.

În cazul prezenței contraindicațiilor conform Ordinului MS nr. 432/2011 (se anexează), beneficiarul nu va fi internat.

Vă mulțumim pentru înțelegere.
 
Administrația IP CREPOR
 
Instructiune poliță CNAM
 
Instructiune veterani, persoane dizabilitati
 
Ordinul nr. 619 din 02.07.2020
 
Ordinul nr. 432 din 25.05.2011
 

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki
Share to Yandex
Mai mult..

Anunț de participare privind achiziționarea fotoliilor rulante

July 31st, 2020 admin-crepor

Anunț de participare privind achiziționarea fotoliilor rulante

 

 

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki
Share to Yandex
Mai mult..

A TRECUT ÎN ETERNITATE VASILE OUATU

June 29th, 2020 admin-crepor

A TRECUT ÎN ETERNITATE VASILE OUATU,

ADMINISTRATOR AL CENTRULUI REPUBLICAN EXPERIMENTAL PROTEZARE, ORTOPEDIE ȘI REABILITARE ÎN PERIOADA 2001 – 2011.

 

Întregul colectiv al Centrului Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare este profund îndurerat de trecerea în eternitate a ilustrului medic Vasile OUATU, conferențiar, doctor în științe medicale, reputat chirurg stomatolog, administrator al CREPOR în perioada anilor 2001 – 2011.

 

Doctorul cu suflet mare, care și-a consacrat întreaga viață sănătății pacienților și educării tinerilor medici, a plecat către „o lume mai bună” la 28 iunie 2020, la vârsta de 74 de ani.

 

Vasile OUATU, s-a remarcat în plan multilateral în calitate de cadru didactic, cercetător științific, profesionist desăvârșit și un manager veritabil a cărui activitate și devotament necondiționat au fost îndreptate pentru prosperarea și dezvoltarea Centrului.

 

Prin felul său de a fi, Vasile OUATU a cucerit respectul colectivului CREPOR, al discipolilor și pacienților săi. Domnia Sa va rămâne în memoria noastră drept o persoană cu înalte principii morale, un veritabil model de dăruire profesiei, ferm în convingeri și un adevărat patriot al neamului.

 

Amintirea doctorului Vasile OUATU, va rămâne vie în memoria și în sufletele tuturor celor care l-au cunoscut. Exprimăm condoleanțe şi sentimente de profundă compasiune familiei. Dumnezeu să-l odihnească în împărăția Sa.

 

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki
Share to Yandex
Mai mult..

Felicitare

June 18th, 2020 admin-crepor

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki
Share to Yandex
Mai mult..

COVID-19 FII RESPONSABIL. FII SOLIDAR.

March 16th, 2020 admin-crepor

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki
Share to Yandex
Mai mult..

COVID-19

March 12th, 2020 admin-creporShare to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki
Share to Yandex
Mai mult..

Omagierea zilei de 8 martie

March 9th, 2020 admin-crepor

De un concert grandios s-au bucurat salariatele CREPOR, organizat cu prilejul omagierii zilei de 8 martie la data de 6 martie în incinta instituției.

În deschiderea părții festive directorul CREPOR a venit cu un mesaj de felicitare pentru toate Doamnele dorindu-le ca fiecare zi să le aducă prețuirea și respectul celor din jur, să le găsească înconjurate de armonie și bucurii, care să le facă să zâmbească cât mai des, adăugând că sunt speciale, frumoase, puternice și merită tot binele din lume!”.

Ulterior, cu un program artistic excepțional a evoluat trupa „BIOTON” interpretând atât șlagăre ale estradei anilor nouăzeci, cât și piese din repertoriul propriu.

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki
Share to Yandex
Mai mult..