Contabil (salarizare)

March 16th, 2018 admin-crepor

Scopul general al funcției:
Contabilul (salarizare) desfășoară în mod eficient operațiunile contabile în domeniul salarizării și retribuirii muncii în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.
Sarcinile de bază:
Organizarea evidenței contabile:
– urmărește respectarea îndeplinirii tabelelor de pontaj și le pregătește pentru efectuarea calcululelor salariale, conform cerințelor contabilității;
– calcularea concediului, unde se ia în considerație în calcul fondul de remunerare a muncii din ultimele trei luni pînă la folosirea concediului;
– calcularea și controlul asupra concediului medical, unde se iau în considerație calculele remunerării muncii pentru ultimele șase luni ale anului cu toate zilele cuvenite în calcul;
– verificarea actelor la cererile angajaților pentru scutirea la impozitul pe venit şi calculează suma pentru fiecare angajat conform legislației în vigoare;
– calcularea salariului mediu pentru diferite cazuri (donatori de sînge, deplasare, perfecționare);
– efectuează îndeplinirea certificatului pentru concediul medical si a altor acte, care confirmă absența motivată a angajatului la locul de munca;
– calcularea contribuțiilor obligatorii de asigurări sociale și asigurări medicale;
– întocmește lunar și prezintă dările de seamă la impozitul pe venit la asigurările medicale obligatorii conform legislației în vigoare;
– întocmește și prezintă anual la Inspectoratul Fiscal pe fiecare salariat informația referitor la reținerile impozitului pe venit ,asigurarea medicală obligatorie și contribuțiile la asigurări sociale;
– pregătește informații anuale privind impozitul pe venit, asigurarea medicală obligatorie și contribuțiile de asigurări sociale la fiecare salariat aparte pentru declararea venitului anual.
– efectuarea calculului adaosului la salariu, indemnizațiilor, premiilor, salariului pentru vechime in muncă;
– calcularea și reținerea cotizațiilor sindicale.

Cerințe specifice: Studii: superioare economice.
Cunoștințe: Legislația în vigoare în domeniul contabilității, salarizării; Standardele naționale de contabilitate; Limba de stat și limba rusă; Cunoașterea programei 1 C; Cunoștințe în domeniul tehnologiilor informaționale la nivel de utilizator: Word, Excel, Internet.

Experiență profesională: Experiență în domeniu 3 ani.

Atitudini/comportamente: Planificare, organizare, coordonare, comunicare eficientă, aplanare a situațiilor de conflict.
Cerinţe generale: pentru candidații la funcțiile vacante
a) Să deţină cetăţenia Republicii Moldova şi domiciliul stabil în Republica Moldova;
b) Să fie cunoscător al limbii de stat scris şi vorbit;
c) Să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) Să aibă studiile necesare prevăzute pentru funcţia respectivă;
e) Să aibă o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată.
Lista documentelor necesare a fi prezentate personal de candidaţii pentru participare, care va conţine:
– buletinul de identitate;
– diplomele de studii;
– carnetul/carnetele de muncă;
–adeverinţa de recrut sau livretul militar;
– copia certificatului de căsătorie, în caz dacă numele din diploma de studii nu corespunde cu buletinul de identitate;
– 2 foto 3 x 4.

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki
Share to Yandex
Mai mult..

8 Martie, Ziua Internațioanală a Femeii

March 7th, 2018 admin-crepor

Stimate Doamne şi Domnişoare!

Administraţia Centrului Republican Experimental Protezare, Ortopedie şi Reabilitare Vă adresează cele mai sincere şi calde felicitări şi urări de sănătate, prosperitate, fericire şi realizări frumoase atît pe plan profesional, cît şi pe plan personal!

    Vă dorim să purtaţi mereu primăvara în suflet, bunul Dumnezeu să Vă aducă peste zi împlinirea viselor alături de tot ceea ce poate fi mai pur, mai sincer, mai curat.

    Fie ca bucuriile să apară la tot pasul şi seninătatea să Vă însoţească mereu! 

La mulţi ani!

                                                                         

 

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki
Share to Yandex
Mai mult..

Ședința festivă consacrată zilei internaționale a femeii 8 Martie

March 7th, 2018 admin-crepor

Pe data de 06.03.2018, în incinta Centrului Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare a fost organizat un concert extraordinar consacrat Zilei internaționale a Femeii – 8 Martie. În cadrul frumoasei manifestații au evoluat artista emerită a Republicii Moldova, dna. Aurica Cordineanu, cu un recital de muzică ușoară, și dl. Vasile Tumuruc, cu un program umoristic de excepție.

Cu acest prilej, la deschiderea evenimentului, directorul întreprinderii, dl. Veaceslav Tizu, a adresat doamnelor și domnișoarelor ce activează în cadrul CREPOR un mesaj de felicitare dorindu-le sănătate, prosperitate, fericire și realizări frumoase atât pe plan profesional, cât și personal.

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki
Share to Yandex
Mai mult..

COMUNICAT INFORMATIV cu privire la desfășurarea concursului de selectare a Companiei pentru auditarea situației financiare pentru anul 2017 a ÎS CREPOR

February 28th, 2018 admin-crepor

COMUNICAT INFORMATIV

cu privire la desfășurarea concursului de selectare a

Companiei pentru auditarea situației financiare pentru anul 2017 a ÎS CREPOR

 

Denumirea beneficiarului: Întreprinderea de Stat „Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare”;

Obiectul concursului: selectarea Companiei pentru auditarea situației financiare pentru anul 2017 a ÎS CREPOR;

Termenul limită de prezentare a ofertei: 2 aprilie 2018;

Locul prezentării ofertei: mun. Chișinău, str. Romană, nr. 1, MD 2005; anticamera@crepor.org;

Informații suplimentare la tel: +373 22 263004 Buțenco Vera

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki
Share to Yandex
Mai mult..

ANUNȚ PRIVIND DESFĂȘURAREA CONCURSULUI INTERN DE ACHIZIȚIONARE A UTILAJULUI MEDICAL CONFORM NECESITĂȚILOR ÎNTREPRINDERII

February 20th, 2018 admin-crepor

 

Întreprinderea de Stat „Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare” invită agenții economici cointeresați să participe la concursul intern de selectare a furnizorului de aparataj medical, conform următoarelor poziții:

  • Aparat digital cu Raze – X cu două posturi.

Participanții la concursul intern vor prezenta ofertele sale în original, semnate și ștampilate, la următoarea adresă: MD 2005, mun. Chișinău, str. Romană, 1.

Ofertele vor fi recepționate până la data de 21 martie 2018, ora 10:00.

Pentru informații suplimentare Vă rugăm să apelați persoana de contact – Moscalenco Dumitru, la numărul de telefon – 022 263006 sau 022 263001 (anticamera).

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki
Share to Yandex
Mai mult..

Объявление о проведении внутреннего конкурса на ремонт конференц-зала

November 3rd, 2017 admin-crepor

Государственное предприятие «Республиканский экспериментальный центр протезирования, ортопедии и реабилитации» приглашает заинтересованных экономических агентов принять участие во внутреннем конкурсе на подбор подрядчика для выполнения ремонтных работ в конференц-зале.
Работы будут включать ремонт / ремонт конференц-зала, а также ремонт электроснабжения и отопления помещения.
Участники внутреннего конкурса представят свои оригинальные предложения, подписанные и отпечатанные по следующему адресу: MD 2005, мун. Кишинэу, ул. Romanã, 1.
Тендеры будут получены до 01 декабря 2017 года в 10:00.
Для получения дополнительной информации звоните контактному лицу – Товба Василе, по телефону – 069788827 или 022 263001 (приёмная).

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki
Share to Yandex
Mai mult..

COMUNICAT INFORMATIV cu privire la desfășurarea concursului de selectare a Companiei pentru auditarea situației financiare pentru anul 2016 a ÎS CREPOR

July 13th, 2017 admin-crepor

Denumirea beneficiarului: Întreprinderea de Stat „Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare”;

Obiectul concursului: selectarea Companiei pentru auditarea situației financiare pentru anul 2016 a ÎS CREPOR;

Termenul limită de prezentare a ofertei: 1 septembrie 2017;

Locul prezentării ofertei: mun. Chișinău, str. Romană, nr. 1, MD 2005; anticamera@crepor.org;

Condiții obligatorii: Compania de audit trebuie să fie inclusă în lista din anexa la HG nr. 799 din 29.10.2015 și să corespundă condițiilor stabilite de art. 131 al Legii Nr. 146 din 16.06.1994;

Ofertele de participare trebuie să întrunească condițiile prevăzute de HG nr. 875 din 22.12.2015;

Informații de spre întreprindere:

Capital social: 68 343 mii lei

Genul principal de activitate: acordarea ajutorului protetico-ortopedic persoanelor cu dizabilități și reabilitarea medicală a persoanelor cu dizabilități și veteranilor de război.

Venitul din vânzări obținut în 2016: 42 606 mii lei

Numărul mediu scriptic al personalului: 353 unități

Informații suplimentare la tel: +373 22 263005 Larisa Stucalov

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki
Share to Yandex
Mai mult..

Общая мобилизация коллектива «РПОЭРЦ» для ликвидации последствий стихийных бедствий, вызванных обильным снегопадом.

April 28th, 2017 admin-crepor

В связи с приказом Правительства адресованного государственным учреждениям по принятию необходимых мер для ликвидации последствий природного катаклизма, который обрушился на мун. Кишинэу, в период 20 – 21 апреля 2017 года, был мобилизован весь коллектив предприятия, а также специальное оборудование имеющиеся в наличии, для ликвидации последствий вызванных обильными снегопадами.
Таким образом, благодаря оперативным действиям администрации, в течение первых 24 часов, дежурные команды очистили от снега и веток пути доступа на предприятие, предоставив возможность для бесперебойного передвижения специальному транспорту.
В настоящее время сотрудники Центра очищают территорию Центра от сломанных веток и поваленных деревьев, которые складируются в специально отведённых местах.
Следует отметить, что в результате сильного снегопада были повреждены более 95 деревьев и кустарников, посаженных на территории Центра. Основные и вспомогательные здания предприятия не пострадали.

15

43

2

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki
Share to Yandex
Mai mult..

MOBILIZAREA COLECTIVULUI „CREPOR” PENTRU ÎNLĂTURAREA CONSECINȚELOR CALAMITĂȚILOR NATURALE CAUZATE DE NINSORILE PUTERNICE.

April 28th, 2017 admin-crepor

În urma solicitării Guvernului adresată instituțiilor statului de a întreprinde toate acțiunile ce se impun pentru lichidarea consecințelor intemperiei care s-a abătut asupra mun. Chișinău în perioada 20-21 aprilie 2017, a fost mobilizat întreg colectivul CREPOR, precum și tehnica din dotare, în vederea înlăturării consecințelor cauzate de ninsorile abundente.
Astfel, datorită acțiunilor prompte ale administrației, în primele 24 de ore, echipele de serviciu au deblocat de zăpadă și crengi căile de acces către întreprindere, asigurând posibilitatea circulației pe traseele vizate.
Actualmente colaboratorii Centrului, într-un spirit de solidaritate trezit de urgia năprasnică, desfășoară acțiuni de salubrizare a teritoriului întreprinderii fiind strânse crengile rupte și copacii doborâți, pentru a fi colectați în locuri special amenajate.
Urmează de menționat faptul potrivit căruia, în urma ninsorilor puternice au fost deteriorați peste 95 de arbori și arbuști plantați pe teritoriul CREPOR, totodată, clădirile și construcțiile auxiliare ale întreprinderii nu au avut de suferit.

15

43

2

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki
Share to Yandex
Mai mult..

ACTIVITATE ȘTIINȚIFICĂ

April 26th, 2017 admin-crepor

La data de 29 martie 2017, medicii secției Reabilitare Medicală și Medicină Fizică din cadrul CREPOR au participat la Conferința internațională cu tematica: „POSIBILITĂȚI ȘI PERSPECTIVEDE COOPERARE ÎN DOMENIUL REABILITĂRII MEDICALE” susținută la Chișinău de către specialiști germani, printre care: Dr. Karin BAUER, Dr. Marc SCHAAN, Dr. Kitty BAUMAN și Cornelia WILKE.

1

În perioada 23-24 martie 2017, medicii secției Reabilitare Medicală și Medicină Fizică din cadrul CREPOR au participat la cea de-a 10 conferință anuală organizată sub egida Societății Română de Reabilitare Medicală în orașul Iași, România, cu tematica: „Ortho posturo gnosis – the knowledge to influence and control the diseases”.

2

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki
Share to Yandex
Mai mult..