Noutăți

09 - 14 - 2018

Consemnarea Zilei profesionale a Lucrătorului din sfera protecției sociale la Î.S. ”Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare”

  Stimați colegi și angajați  ai  Centrului Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare,   Administrația Centrului Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare (CREPOR) Vă felicită cordial cu prilejul Zilei profesionale a Lucrătorului din sfera protecției sociale. Ne exprimăm profunda recunoştinţă pentru dăruirea şi efortul deosebit depus în activitate, pentru competenţă profesională şi operativitate în ajutorarea […]

Mai mult..
06 - 12 - 2018

Anunț de selectare a dezvoltatorului de soft 1C: Contabilitate 8.

Întreprinderea de Stat „Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare” achiziționează servicii de configurarea a programului „1C: Contabilitate 8” conform specificului domeniului de activitate al întreprinderii. Forma organizatorico-juridică: întreprindere de stat la autogestiune; Domeniul de activitate: producția mijloacelor ajutătoare tehnice și prestarea serviciilor de reabilitare medicală (persoană juridică cu scop lucrativ); Caracteristicile sistemului informațional: – […]

Mai mult..
05 - 14 - 2018

RAPORTUL privind rezultatele activității economico – financiare ale Întreprinderii de Stat „CREPOR” pentru anul 2017

        RAPORTUL privind rezultatele activității economico – financiare ale Întreprinderii de Stat „Centrul Republican Experimental Protezare,  Ortopedie şi Reabilitare” pentru anul 2017                       mun. Chişinău, 2018   (1) Beneficiari. Număr. Categorii. Numărul beneficiarilor de articole protetico-ortopedice şi de servicii de reabilitare medicală, […]

Mai mult..
04 - 24 - 2018

NOTĂ DE SERVICIU

Dlui Veaceslav Tizu, Director ÎS CREPOR   NOTĂ DE SERVICIU În contextul demersului Centrului pentru Politici și Analize în Sănătate și potrivit art. 13 alin. 2) din Legea Nr. 1585 din 27.02.1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală, care prevede că, prestatorul de servicii medicale este obligat să publice pe pagina sa web […]

Mai mult..
03 - 7 - 2018

8 Martie, Ziua Internațioanală a Femeii

Stimate Doamne şi Domnişoare! Administraţia Centrului Republican Experimental Protezare, Ortopedie şi Reabilitare Vă adresează cele mai sincere şi calde felicitări şi urări de sănătate, prosperitate, fericire şi realizări frumoase atît pe plan profesional, cît şi pe plan personal!     Vă dorim să purtaţi mereu primăvara în suflet, bunul Dumnezeu să Vă aducă peste zi împlinirea […]

Mai mult..
03 - 7 - 2018

Ședința festivă consacrată zilei internaționale a femeii 8 Martie

Pe data de 06.03.2018, în incinta Centrului Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare a fost organizat un concert extraordinar consacrat Zilei internaționale a Femeii – 8 Martie. În cadrul frumoasei manifestații au evoluat artista emerită a Republicii Moldova, dna. Aurica Cordineanu, cu un recital de muzică ușoară, și dl. Vasile Tumuruc, cu un program umoristic […]

Mai mult..
02 - 28 - 2018

COMUNICAT INFORMATIV cu privire la desfășurarea concursului de selectare a Companiei pentru auditarea situației financiare pentru anul 2017 a ÎS CREPOR

COMUNICAT INFORMATIV cu privire la desfășurarea concursului de selectare a Companiei pentru auditarea situației financiare pentru anul 2017 a ÎS CREPOR   Denumirea beneficiarului: Întreprinderea de Stat „Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare”; Obiectul concursului: selectarea Companiei pentru auditarea situației financiare pentru anul 2017 a ÎS CREPOR; Termenul limită de prezentare a ofertei: 2 […]

Mai mult..
02 - 20 - 2018

ANUNȚ PRIVIND DESFĂȘURAREA CONCURSULUI INTERN DE ACHIZIȚIONARE A UTILAJULUI MEDICAL CONFORM NECESITĂȚILOR ÎNTREPRINDERII

  Întreprinderea de Stat „Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare” invită agenții economici cointeresați să participe la concursul intern de selectare a furnizorului de aparataj medical, conform următoarelor poziții: Aparat digital cu Raze – X cu două posturi. Participanții la concursul intern vor prezenta ofertele sale în original, semnate și ștampilate, la următoarea adresă: […]

Mai mult..
11 - 3 - 2017

Объявление о проведении внутреннего конкурса на ремонт конференц-зала

Государственное предприятие «Республиканский экспериментальный центр протезирования, ортопедии и реабилитации» приглашает заинтересованных экономических агентов принять участие во внутреннем конкурсе на подбор подрядчика для выполнения ремонтных работ в конференц-зале. Работы будут включать ремонт / ремонт конференц-зала, а также ремонт электроснабжения и отопления помещения. Участники внутреннего конкурса представят свои оригинальные предложения, подписанные и отпечатанные по следующему адресу: MD […]

Mai mult..
07 - 13 - 2017

COMUNICAT INFORMATIV cu privire la desfășurarea concursului de selectare a Companiei pentru auditarea situației financiare pentru anul 2016 a ÎS CREPOR

Denumirea beneficiarului: Întreprinderea de Stat „Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare”; Obiectul concursului: selectarea Companiei pentru auditarea situației financiare pentru anul 2016 a ÎS CREPOR; Termenul limită de prezentare a ofertei: 1 septembrie 2017; Locul prezentării ofertei: mun. Chișinău, str. Romană, nr. 1, MD 2005; anticamera@crepor.org; Condiții obligatorii: Compania de audit trebuie să fie […]

Mai mult..