Uncategorized

01 - 14 - 2020

Invitații la concurs

Invitație 1 – Piele naturală pentru confecționarea încălțăminte ortopedice Invitație 2 – Materie primă pentru confecționarea tălpii la încălțăminte ortopedică Invitație 3 – Scaune cu rotile pentru persoane cu dizabilități (utilizatori pasivi și activi) Invitație 4 – Materiale și semifabricare pentru confecționarea articolelor protetico-ortopedice

Mai mult..
12 - 24 - 2019

Sărbători fericite!

Mai mult..
12 - 20 - 2019

lacatus reparator la instalatiile tehnologice

Lăcătuș reparator la instalațiile tehnologice Scopul general al funcției: Asigură deservirea calitativă și operativă a utilajului tehnologic de producere. Sarcinile de bază: • Efectuează lucrări de ajustare și reparare capitală a utilajului tehnologic, conform planului reviziilor periodice și reparații capitale; • Analizează cazurile de ieșire din funcție a utilajului din sectorul încredințat, stabilește cauza, care […]

Mai mult..
12 - 20 - 2019

Cusator art. de curelarie

Cusător articole de curelărie și harnașame Scopul general al funcției: Confecționarea articolelor protetico – ortopedice. Sarcinile de bază: • Îndeplinește lucrările de confecționare a articolelor, conform datelor menționate în fișa de comandă individuală a pacientului; • Informează în termen referitor la completarea incorectă a fișei de comandă individuală și perfectările efectuate după măsurarea articolelor; • […]

Mai mult..
12 - 11 - 2019

Invitație la concurs

Mai mult..
11 - 20 - 2019

RAPORTUL privind rezultatele activității economico – financiare ale Centrului Republican Experimental Protezare, Ortopedie şi Reabilitare pentru anul 2018

  RAPORTUL privind rezultatele activității economico – financiare ale Centrului Republican Experimental Protezare, Ortopedie şi Reabilitare pentru anul 2018  

Mai mult..
11 - 15 - 2019

Maistru controlor

Maistru controlor   Scopul general al funcției: Asigură controlul calității producției finite, materiei prime, materialelor, semifabricatelor și pieselor de completare, respectarea tehnologiei la postul de muncă.   Sarcinile de bază: Controlul calității producției confecționată și reparată la CREPOR; preîntâmpinarea fabricării producției, care nu corespunde standardelor și condițiilor tehnice; Controlul intrării materiei prime și materialelor, semifabricatelor, […]

Mai mult..
11 - 15 - 2019

Asistent medical

Asistent medical   Scopul general al funcției: Efectuarea activității de serviciu în deservirea pacienților bazându-se în acțiunile sale pe cunoștințe profesionale prin promovarea modului sănătos de viață.   Sarcinile de bază: Execută obligațiunile ce decurg din normele și reglementările legale, din    prevederile normelor cu caracter profesional; Dă dovadă cunoașterii eticii și deontologiei medicale; Supraveghează starea […]

Mai mult..
10 - 21 - 2019

ANUNŢ privind organizarea concursului privind selectarea reprezentantului societății civile în Consiliul Instituției publice „Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare”

A N U N Ţ privind organizarea concursului privind selectarea reprezentantului societății civile în Consiliul Instituției publice „Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare”   Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale (MD 2009, Chişinău, str. Vasile Alecsandri, 2) anunţă concurs privind selectarea reprezentantului societății civile în Consiliul Instituției publice „Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie și […]

Mai mult..
09 - 16 - 2019

Ziua lucrătorului din sfera protecţiei sociale a populaţiei

Stimaţi colegi, Cu prilejul sărbătorii profesionale „Ziua lucrătorului din sfera protecţiei sociale a populaţiei” Vă aducem sincere felicitări, urări de sănătate, pace şi realizări frumoase în domeniul în care activaţi. Domeniul protecţiei sociale solicită eforturi comune din partea noastră, a tuturor, pentru împlinirea acestei nobile şi necesare misiuni. Munca Dumneavoastră în domeniul protecţiei sociale cere […]

Mai mult..