Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie şi Reabilitare

reab10
Întreprinderea de Stat „Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie şi Reabilitare” a fost înregistrată în Registrul de Stat al Întreprinderilor la data de 31.12.1992, număr de înregistrare 1003600032782, cu sediul în mun. Chişinău, str. Romană, nr. 1.
CREPOR reprezintă o întreprindere autogestionară, aflată în subordinea Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei (Hotărîrea Guvernului nr. 691 din 17.11.2009 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia).
Actualmente, CREPOR constituie un complex medical şi de producere, unic în Republica Moldova, ce are două sarcini principale:
  1. Asigurarea populaţiei Republicii Moldova cu mijloace ajutătoare tehnice;
  2. Acordarea asistenţei medicale recuperatorii invalizilor, veteranilor de război şi persoanelor cu afecţiuni ale aparatului locomotor prin metode de consultare, tratament şi reabilitare, în scopul menţinerii sănătăţii lor.

CREPOR poate presta o gamă largă de servicii medicale şi recuperatorii astfel încît pacientul, fără a părăsi incinta Centrului, în acelaşi loc poate fi amputat, tratat, reabilitat şi asigurat cu articolele protetico-ortopedice necesare, precum şi cu aparate de locomoţie nemecanizate.

  • Astfel, putem menţiona că individualitatea şi unicitatea Centrului se remarcă prin acordarea asistenţei medicale recuperatorii unui număr de cca. 87 mii pacienţi şi prin asigurarea lor cu mijloace ajutătoare tehnice.
  • Pentru deservirea pacienţilor săi, în cadrul întreprinderii îşi desfăşoară activitatea 300 colaboratori, care împreună alcătuiesc o echipă cu adevărat profesionistă.
  • Puteţi beneficia de servicii medicale precum: kinetotetapie, fizioterapie, termoterapie (ozocherită şi parafină), cabinet de masaj subacvatic, cabinete de masaj manual, salon de psihoterapie în grup, sală de băi curative, cabinet de ecografie, cabinet de diagnostică funcţională, cabinet inhalaţii, 3 cabinete radiologice etc.
  • Centrul are încheiate acorduri de colaborare cu diverse instituţii de profil din ţări precum Germania, România, Rusia, Ucraina, Olanda cu scopul de a creşte în permanenţă profesionalizmul colaboratorilor săi, calitatea articoleor confecţionate, precum şi eficienţa serviciilor prestate. Totodată, CREPOR este deschis spre efectuarea schimbului de experienţă şi cu alte instituţii, pentru implementarea celor mai moderne şi noi tehnologii.